Inomhusluft

En bra inomhusmiljö och inomhusluft stödjer och främjar i bästa fall hälsan och välbefinnandet för lokalens användare. Inomhusluftens kvalitet påverkas av många olika faktorer. I Finland är luftkvaliteten inomhus god i europeiska termer.
Henkilö katsoo seinäkelloa sisätilassa.

Inomhusmiljön bör ses som en helhet

Upplevelsen av en bra inomhusmiljö påverkas inte bara av inomhusluftens kvalitet utan också av många andra faktorer. Inomhusmiljön måste därför betraktas som en helhet, vilket inte bara omfattar byggnaden utan även erfarenheterna hos lokalens användare. Också praxis för byggnadsunderhåll, service samt förebyggande och lösning av problem med inomhusluften är viktiga.

Allmänt om inomhusluft

Bra inomhusluft är luktneutral och behaglig i temperatur och luftfuktighet. Bra inomhusluft är en mångsidig blandning av olika gaser och partiklar. Inomhusluften innehåller normalt olika stoft, flyktiga organiska föreningar (VOC), fibrer och mikrober (bakterier, jäst och mögel). Ventilationen späder ut och avlägsnar orenheter från luften.

Inomhusluftens kvalitet kan försämras av

  • ventilationsproblem som orsakar unken luft
  • för hög eller låg temperatur, torr inomhusluft eller drag
  • damm och partiklar som kommer in i inomhusluften via ventilationen eller strukturerna
  • konstruktioner som utsatts för fukt, vilket leda till fukt- eller mögelskador
  • lukter och föroreningar som härstammar från utomhusluften, såsom pollen, partiklar från trafik eller energiproduktion samt tobaksrök
  • kemiska utsläpp i inomhusluften från till exempel material och rengöringsmedel som kan kännas som lukter.

Det finns sällan bara en anledning till problem med inomhusluften. Otillräcklig ventilation ökar ofta de olägenheter som orsakas av andra faktorer.

NYTT!

Anvisning för städning efter reparationer av byggnader och rengöring av lösöre på arbetsplatser (julkari.fi)Inomhusklimatundersökning och bedömning av förhållandena
Anvisning för dem som utför inomhusklimatundersökning och bedömning av förhållandena på arbetsplatser

Se också Anvisning för hälsovård: Bedömning av inomhusluftens betydelse för hälsa

En bra inomhusmiljö är en produktivitetsfaktor

I videon går professor Kari Reijula igenom faktorer som rör inomhusmiljön och deras roll ur ett arbetsproduktivitetsperspektiv (på finska).

Våra experter

Sirpa Rautiala

E-post
Sirpa.Rautiala [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 7168
Sanna Lappalainen

Sanna Lappalainen

E-post
Sanna.Lappalainen [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2961