kuvituskuva
Tjänster

Testning av personlig skyddsutrustning

I Finland måste all personlig skyddsutrustning på marknaden vara CE-märkt och uppfylla kraven i förordningen om personlig skyddsutrustning.

Vi tillhandahåller ackrediterade tjänster för testning av personlig skyddsutrustning. Vår oberoende och sakkunniga tjänst fokuserar på testning av personlig skyddsutrustning i extrema förhållanden. Vårt laboratoriums kompetens omfattar tester av skyddskläder mot kyla, skyddshandskar och skyddsmaterial mot kyla samt testning av skyddsutrustning som används till sjöss.

Nya ackrediterade tjänster

Vi har utökat vårt utbud av tjänster. Testningen av skyddshandskarnas skydd mot kontaktkyla är nu ackrediterad.

Fråga mer eller begär en offert

Utifrån testerna kan du få din skyddsutrustning CE-märkt

I Finland måste all personlig skyddsutrustning vara CE-märkt och uppfylla kraven i förordningen om personlig skyddsutrustning (EU) 2016/425.

  • Tillverkaren eller importören ska låta testa och typkontrollera produkter som säljs på den finländska marknaden eller inom EES-områdets marknad om produkterna tillhör riskklasserna II eller III för personlig skyddsutrustning.
  • Dessutom ska tillverkaren upprätta en försäkran om att all personlig skyddsutrustnings överensstämmelse med kraven.

Vi testar personlig skyddsutrustning i extrema förhållanden. Enligt Ackrediteringstjänsten FINAS standard EN ISO/IEC 17025 är vårt testlaboratorium ett kompetent testlaboratorium T013.

Våra kunder uppskattar i synnerhet vår breda kompetens, vårt högklassiga testlaboratorium och vår snabba service.

Våra testresultat och testutredningar är giltiga resultat och tekniska dokument som krävs för typkontroll av skyddsutrustning.

Behöver du mätningar av den värmeisolerande förmågan till stöd för produktutvecklingen?

I våra laboratorier utför vi även mätningar av den värmeisolerande förmågan i bland annat skor, huvudbonader, ansiktsskydd och sovsäckar. Dessa är inte ackrediterade tester, men medför värdefull extra information för produktutveckling och forskning.

Våra testlaboratorier är unika och lämpar sig för många användningsändamål

Våra unika laboratorier i Uleåborg gör det möjligt att kontrollera testförhållanden på en bred temperaturskala inklusive vindens (0-18 m/s), vattnets och fuktighetens inverkan. Därför kan de utnyttjas för många olika syften.

Laboratoriet lämpar sig för fysiologiska, medicinska och tekniska utvecklings- och forskningsändamål. Tack vare laboratoriets egen diversifierade forskningsutrustning är det möjligt att undersöka människans temperaturbalans och effekterna av fysisk belastning på arbetsförmågan i köld och i hetta samt i samband med exponering för vatten. 

I samband med större projekt kan du även hyra våra lokaler. Vår personal sköter även då om användningen av mätinstrumenten.

Våra ackrediterade testtjänster

Bekanta dig med vårt FINAS-ackrediterade kompetensområde (dokumentet är på finska och engelska):

Våra experter

Heidi Ahopelto

Heidi Ahopelto

skyddskläder mot kyla, skyddshandskar och skyddsmaterial (testning)

E-post
heidi.ahopelto [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2071
Kirsi Jussila

Kirsi Jussila

E-post
kirsi.jussila [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 6089
Sirkka Rissanen

Sirkka Rissanen

E-post
sirkka.rissanen [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 6095