Tiedote tutkittavalle (hengitysvyöhykemittaus ja valokuvaus): Suomalaisten museotyöympäristöjen koetut ja mitatut vaaratekijät -hanke

1.9.2021–31.8.2023

Hengitysvyöhykemittaus 

Pyydämme teitä osallistumaan tutkimushenkilönä työhygieenisiin mittauksiin, jotka toteutetaan osana Työterveyslaitoksen suomalaisten museotyöympäristöjen koetut ja mitatut vaaratekijät -tutkimushanketta. Hengitysvyöhykemittauksen avulla voidaan tutkia työntekijän työskentelyn aikaista altistumista pölyille ja metalleille, homeille ja muille mikrobeille sekä haihtuville orgaanisille yhdisteille (VOC). Tutkimuskohdemuseon yhteyshenkilöltä pyydetään ehdotuksia työntekijöistä, jotka voisivat haluta ryhtyä tutkimushenkilöiksi. Mittauksen aikana tehtävän työn tulee olla tuttua tutkimushenkilölle. Osallistuminen on vapaaehtoista, ja suostumuksen voi peruuttaa tai osallistumisen keskeyttää milloin vain syytä ilmoittamatta. 

Hengitysvyöhykemittaus toteutetaan kiinnittämällä työntekijän vyölle tai erillisiin valjaisiin yksi tai useampi pumppu. Pumpussa on letku, jonka päässä oleva keräin asetetaan työntekijän olkapäälle lähelle tämän kasvoja. Pumpulla imetään ilmaa ja epäpuhtauksia hengitysvyöhykkeen alueelta samaan aikaan, kun työntekijä suorittaa työtehtäviään. Näytteiden aktiivinen keräysaika riippuu näytteestä ja on yleensä kahdesta neljään tuntia, mutta eri näytteitä on mahdollista kerätä samaan aikaan. Lounastauko ja muut tauot pidentävät mittaukseen kuluvaa aikaa. Mittaukselle kannattaa varata koko työpäivän verran aikaa. 

Mikäli työympäristö ja työtehtävät sitä edellyttävät, työntekijän tulee käyttää tutkimuksen aikana asianmukaisia työvaatteita ja/tai henkilönsuojaimia. Jos tutkimushenkilöllä ei ole tällaisia oman työpaikan puolesta tarjolla, Työterveyslaitos tarjoaa suojaimet. Koska astma tai muut keuhkosairaudet voivat olla este hengityssuojaimen käytölle, kannattaa niitä sairastavan harkita huolellisesti tutkimushenkilöksi ryhtymistä, jos hänellä ei ole aikaisempaa kokemusta suojainten käytöstä.      

Mittauksen aikana tutkija havainnoi tutkimushenkilön työskentelyä, työympäristöä ja käsittelemiä objekteja ja tekee muistiinpanoja.  

Valokuvaus ja kuvien käyttö 

Museon tilojen ja kokoelmien valokuvaamiseen on saatu lupa museon johdolta. Työntekijöitä ei kuvata ilman heiltä itseltään saatua lupaa, mutta mikäli annatte siihen luvan, hengitysvyöhykemittauksen aikaista työskentelyänne dokumentoidaan valokuvaamalla. Kuvattavaksi suostuminen on täysin vapaaehtoista, mutta edellyttää seuraavien ehtojen hyväksymistä:  

Henkilöä saa valokuvata ja kuvia, joista hänet voidaan tunnistaa ja joihin liittyy häntä koskevia henkilötietoja (esim. nimi, työpaikka, työtehtävä), saa käyttää tutkimusaineistona Työterveyslaitoksen suomalaisten museotyöntekijöiden koetut ja mitatut vaaratekijät -hankkeessa sekä väitöskirjatutkija Henna Sinisalon väitöskirjassa. Työterveyslaitos säilyttää kuvat ja suostumuslomakkeessa kerätyt henkilötiedot pysyvästi. Suostumuksen voi peruuttaa tai osallistumisen keskeyttää milloin vain syytä ilmoittamatta.  

Työterveyslaitoksen suomalaisten museotyöntekijöiden koetut ja mitatut vaaratekijät -hankkeessa ja väitöskirjatutkija Henna Sinisalon väitöskirjassa voidaan julkaista kuvia, joista ei ilmene kuvattavaan tai hänen työpaikkaansa liittyviä henkilö- tai tunnistetietoja. 

Osallistumisen hyödyt ja haitat 

Tutkimukseen osallistumalla voitte vaikuttaa siihen, että työturvallisuus Suomen museoalalla paranee ja terveydelle haitallisille aineille altistuminen vähenee. Teillä on myös mahdollisuus saada tietoa omaan työhönne mahdollisesti liittyvistä altisteista. Hankkeen tutkijat toimittavat teille kopion hengitysvyöhykemittaustenne analyysivastauksista ja auttavat vastausten tulkinnassa. 

Suojaimet ja pumput päällä työskenteleminen voi olla raskasta, etenkin jos työ on fyysistä. Hengitysvyöhykemittaukselle kannattaakin varata koko päivä aikaa, jotta taukoja on mahdollista pitää aina tarpeen tullen. Astma tai muut keuhkosairaudet voivat olla este kertakäyttöisen hengityssuojaimen käytölle. 

Tietojen luottamuksellisuus ja tietosuoja 

Hengitysvyöhykemittauksen tutkimushenkilöiden henkilötiedot, tunnistettavat valokuvat ja niihin liittyvät henkilötiedot ovat luottamuksellisia ja tulevat ainoastaan vaitiolovelvollisten tutkijoiden käyttöön. Henkilötietojen käsittely ja tietosuoja on kuvattu tarkemmin hankkeen tietosuojaselosteessa