Tiedote tutkittavalle (tiedonluovutus): Suomalaisten museotyöympäristöjen koetut ja mitatut vaaratekijät -hanke

1.9.2021–31.8.2023

Pyydämme teitä luovuttamaan tietoja kokemuksistanne ja näkemyksistänne suomalaisten museotyöympäristöjen koetut ja mitatut vaaratekijät -tutkimushanketta varten. Tietoja luovuttamaan kutsutaan henkilöt, joiden kanssa on etukäteen suunnittelemattomassa tilanteessa päädytty keskustelemaan hankkeen kannalta kiinnostavasta aiheesta. Esimerkkejä tällaisista tilanteista voisivat olla muun muassa hankkeen tutkijan ja museoalalla työskentelevän tai aiemmin työskennelleen henkilön väliset kasvokkaiset keskustelut museo-objektien sisältämistä haitta-aineista tai vesivahinkojen aiheuttamista homeongelmista säilytystiloissa taikka sähköpostikirjeenvaihto henkilön työpaikalla käytetyistä henkilönsuojaimista. 

Mikäli haluatte luovuttaa tietoja tutkimuskäyttöön, on tämä mahdollista suostumuksellanne. Tietojen luovuttaminen ja tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Suostumuksen voi peruuttaa tai osallistumisen keskeyttää milloin vain syytä ilmoittamatta. 

Osallistumisen hyödyt ja haitat 

Tutkimukseen osallistumalla voitte vaikuttaa siihen, että työturvallisuus Suomen museoalalla paranee ja terveydelle haitallisille aineille altistuminen vähenee.  

Tietojen luottamuksellisuus ja tietosuoja 

Luovutetut tiedot ovat luottamuksellisia ja tulevat ainoastaan vaitiolovelvollisten tutkijoiden käyttöön. Tiedot raportoidaan siten, että yksittäisiä vastaajia ja organisaatioita ei ole mahdollista tunnistaa. Henkilötietojen käsittely ja tietosuoja on kuvattu tarkemmin hankkeen tietosuojaselosteessa.