Tietosuojailmoitus: Osaava ja onnistunut työura -tutkimus

Tämä on Osaava ja onnistunut työura -tutkimuksen (2. tutkimusvaihe) tietosuojailmoitus tutkimukseen osallistuvalle.

Tietosuojailmoitus tutkimukseen osallistuvalle

Tutkimuksen toteuttaa ja siitä vastaa Työterveyslaitos. Kerätyn tutkimusaineiston käyttöoikeus on Työterveyslaitoksella. Tutkimusaineisto muodostaa henkilörekisterin, jonka ylläpitäjien ja vastuuhenkilöiden yhteystiedot ovat:

Rekisterin pitäjän yhteystiedot

Työterveyslaitos
Topeliuksenkatu 41 b, 00250 Helsinki
Postiosoite: PL 40, 00032 Työterveyslaitos
puh. 030 4741 (vaihde)

Rekisterin vastuuhenkilön yhteystiedot

Mikko Nykänen, erikoistutkija
Arinatie 3, Helsinki, PL 18 00032 Työterveyslaitos
puh. 043 8241345
sähköposti: mikko.nykanen [at] ttl.fi

Työterveyslaitoksen tietosuojavastaavan yhteystiedot
puh. 030 4742429 sähköposti: tsv [at] ttl.fi

Tutkimusaineiston kerääminen, käsittely ja arkistointi

Tutkimuksessa käytettävät tiedot saadaan tutkimukseen osallistuvilta heidän suostumuksellaan kyselyillä. Suostumus kerätään tutkimuksen ensimmäisen kyselyn yhteydessä. Kaikki annetut tiedot tulevat ainoastaan Työterveyslaitoksen vaitiolovelvollisten tutkijoiden käyttöön. Työterveyslaitos raportoi tutkimuksen tulokset Työsuojelurahastolle, tutkimukseen osallistuville organisaatioille, tieteellisiin ja yleistajuihin julkaisuihin ryhmätasolla siten, ettei yksittäisiä osallistujia ja heidän vastauksiaan ole mahdollista tunnistaa. Yksittäisen osallistujan vastauksia ei missään tutkimuksen vaiheessa anneta työnantajan tietoon.

Kyselyjen tulokset raportoidaan vain kokonaisaineiston tasolla kaikkien tutkimukseen osallistuneiden organisaatioiden osalta. Organisaatiokohtaisia kyselytuloksia ei raportoida. Kysymyskohtaiset tulokset esitetään keskiarvoina tai luokiteltuina siten, että yksittäisen vastaajan vastausten tunnistaminen ei ole mahdollista. Kyselyyn sisältyvien avovastausten tulokset luokitellaan eikä suoria aineistolainauksia raportoida työpaikoille. Yksittäisiin ihmisiin, paikkoihin tai tilanteisiin viittavia tietoja ei raportoida.

Tutkimusaineistoon on pääsy vain Työterveyslaitoksen tutkijoilla ja aineistoja käytetään vain tieteelliseen tutkimukseen. Aineistojen käsittelyssä ja säilyttämisessä noudatetaan tutkimusta koskevaa lainsäädäntöä. Työterveyslaitoksen tutkijat käsittelevät ja säilyttävät aineistoa tietoturvallisesti Työterveyslaitoksen palvelimella noudattaen tutkimusta koskevaa lainsäädäntöä sekä voimassa olevaa Työterveyslaitoksen salassa pidettävien aineistojen käsittely- ja tietoturvaohjetta, jotka ohjaavat aineistojen turvalliseen käsittelyyn. Työterveyslaitoksen tietojärjestelmät on suojattu palomuureilla ja niiden käyttöoikeudet vaativat tietohallinnon myöntämän käyttäjätunnuksen ja salasanan. Eri tutkimusvaiheissa kerätty kyselyaineisto yhdistetään toisiinsa henkilökohtaisen tunnistenumeron avulla. Tutkimusaineistoa analysoidaan käyttäen henkilökohtaista tunnistenumeroa. Kaikki rekisteröityä koskeva tieto arkistoidaan pysyvästi tunnistetiedoin Työterveyslaitoksen tutkimusarkistoon tutkimusprojektin päättymisen (31.3.2023) ja tutkimusaineistosta kirjoitettavien tieteellisten julkaisujen hyväksymisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 31.3.2025

Tutkittavan oikeudet

Kyselyihin ja tutkimukseen osallistuminen on sinulle vapaaehtoista. Osallistuminen perustuu suostumukseesi ja sinulla on oikeus keskeyttää osallistumisesi tutkimukseen missä vaiheessa tahansa. Voit myös peruttaa suostumuksesi, jolloin sinusta kerättyjä tietoja ei käytetä enää tutkimustarkoituksessa. Tällöin tiedot poistetaan aktiivikäytössä olevasta aineistosta (mikäli se on teknisesti mahdollista) ja arkistoidaan, mutta siihen mennessä tehtyjä analyysejä ei pystytä peruuttamaan. Sinulla on myös oikeus pyytää pääsyä sinua koskeviin henkilötietoihin sekä pyytää kyseisten tietojen oikaisemista, poistamista, käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä. Sinulla on myös oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle.

Tarkemmat tiedot Työterveyslaitoksen yleisestä tietosuojakäytännöstä löytyvät Työterveyslaitoksen verkkosivuilta (https://www.ttl.fi/tyoterveyslaitoksen-tutkimustoiminnan-tietosuojakayt…). Rekisterin vastuuhenkilö antaa mielellään myös lisätietoja.

Lisätietoja

Henkilökuva: Mervi Ruokolainen

Mervi Ruokolainen

Erikoistutkija
Työterveyslaitos
p. 050 522 3203
mervi.ruokolainen [at] ttl.fi