Tietosuojailmoitus tutkimukseen osallistuvalle esihenkilölle: Lähiesimies ja työura ikääntyvässä työelämässä

Tietosuojailmoitus tutkimukseen osallistuvalle esihenkilölle

Tutkimusaineiston kerääminen, käsittely ja arkistointi

Kerättävän tutkimusaineiston omistusoikeus on Työterveyslaitoksella. Tutkimusaineistoon pääsevät vain tutkimusryhmän jäsenet, ja meitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Käsittelemme ja säilytämme aineistoa tietoturvallisesti Työterveyslaitoksen palvelimella.

Noudatamme tutkimusta koskevaa lainsäädäntöä ja Työterveyslaitoksen salassa pidettävien aineistojen käsittely- ja tietoturvaohjetta. Työterveyslaitoksen tietojärjestelmät on suojattu palomuureilla ja niiden käyttöoikeudet vaativat tietohallinnon myöntämän käyttäjätunnuksen ja salasanan.

Yhdistämme eri tutkimusvaiheissa kerättävät kyselyaineistot toisiinsa henkilökohtaisen tunnistenumeron avulla. Analysoimme tutkimusaineistoa tunnistenumeroa käyttäen. Käytämme aineistoja tieteelliseen tutkimukseen. Emme anna yksittäistä esihenkilöä koskevia tietoja työnantajalle. Raportoimme tulokset Työsuojelurahastolle sekä tieteellisiin ja yleistajuisiin julkaisuihin ryhmätasolla siten, ettei yksittäisiä osallistujia ole mahdollista tunnistaa. Organisaatiokohtaiset tulokset raportoimme jokaisessa organisaatiossa erikseen. Tällöinkin, kuten kaikissa tilanteissa, esitämme tulokset niin, ettei yksittäisen henkilön vastauksia voida tunnistaa.

Arkistoimme kaikki rekisteröityä koskevat tiedot pysyvästi tunnistetiedoin Työterveyslaitoksen tutkimusarkistoon tutkimusprojektin päättymisen ja tutkimusaineistosta kirjoitettavien tieteellisten julkaisujen hyväksymisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 31.12.2025.

Tutkittavan oikeudet

Osallistumisesi tähän tutkimukseen on täysin vapaaehtoista. Voit milloin tahansa keskeyttää tutkimukseen osallistumisen. Voit myös peruuttaa suostumuksesi, jolloin sinusta kerättyjä henkilötietoja ei käytetä enää tutkimustarkoituksessa. Tällöin tietojasi ei enää käytetä uusissa analyyseissä (mikäli se on teknisesti mahdollista), mutta siihen mennessä tapahtuneen käytön pohjalta tehtyjä analyysejä ei pystytä peruuttamaan. Sinulla on myös oikeus pyytää pääsyä itsestäsi luovuttamiisi henkilötietoihin ja pyytää tietojen oikaisemista tai käsittelyn rajoittamista. Lisäksi sinulla on tarvittaessa oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä tietosuojaviranomaiselle.

Lisätietoa tietosuojakäytännöstä: www.ttl.fi/tyoterveyslaitoksen-tutkimustoiminnan-tietosuojakaytanto

Tutkimusaineisto muodostaa henkilörekisterin. Annamme myös mielellämme lisätietoja.

Rekisterinpitäjä

Työterveyslaitos

Topeliuksenkatu 41 b

00250 Helsinki

030 4741 (vaihde)

Työterveyslaitoksen tietosuojavastaava

030 474 2429

tsv [at] ttl.fi (tsv[at]ttl[dot]fi)

Rekisterin vastuuhenkilö

Henkilökuva: Mervi Ruokolainen

Mervi Ruokolainen

erikoistutkija
Sähköpostiosoite
mervi.ruokolainen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2106