Tietosuojaseloste: Soteintegraatio - työterveys- ja muiden sotetoimijoiden yhteystiedot

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan työterveys- ja muiden sote-toimijoiden yhteystietorekisteriin tallennetuista tiedoista sekä siitä miten tietoja käsitellään.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään sote-integraation kehittämiseen ja siinä tapahtuvaan yhteydenpitoon Työterveyslaitoksen tutkimus- ja kehittämishankkeissa.

Henkilötietojen käsittely perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artiklaan 6 1e: Käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi.  

Henkilötietojen käsittely perustuu myös lakiin Työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta (2001/1287) §2 ja Tietosuojalakiin (2018/1050) §4.

Mitä tietoja kerätään?

Työterveys- ja muiden SOTE-toimijoiden yhteystietorekisteri sisältää

  • yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite, työnimike/ammatti ja/tai titteli
  • lisäksi osasta toimijoista; työpaikkatiedot (y-tunnus, osoite, puhelinnumero, tuottajasektori, tuottajatyyppi, laatuverkostojäsenyys)

Mistä henkilötiedot saadaan?

Rekisterin sisältämät tiedot saadaan

  • työterveyshuollon palveluntuottajien toimittamista tiedoista Työterveyslaitoksen ylläpitämään laatuportaaliin
  • työterveys- ja SOTE-toimijoiden verkkosivuilta
  • Työterveyslaitoksen tutkimus – ja kehittämishankkeissa kertyneistä yhteystiedoista

Kuka käsittelee henkilötietoja?

  • Rekisterissä olevia tietoja käsittelee ja päivittää Työterveyslaitoksen tutkimus- ja kehittämishankkeissa työskentelevät henkilöt. Pääsy henkilötietoihin on vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla henkilöillä, joilla on salassapitovelvollisuus.
  • Rekisteritietoja ei pääsääntöisesti luovuteta Työterveyslaitoksen ulkopuolelle tai yhteistyökumppaneiden käyttöön.
  • Jaamme tarvittaessa henkilötietoja seuraavissa tapauksissa alla mainittujen tahojen kanssa:
    • sairaanhoitopiirien hankekoordinaattoreille kunkin sairaanhoitopiirin työterveyshuollon toimijoiden osalta.

Henkilötietojen säilytysaika

Säilytysajan määrittää käyttötarve sekä yhteystiedon voimassaolo. Henkilö yhteystietoineen poistetaan rekisteristä, jos sähköpostilähetyksissä vastaanottajaa ei löydy tai jos organisaatio, jota henkilö edustaa lakkaa toimimasta tai yhteystiedon käyttötarve rekisterinpitäjällä lakkaa olemasta. Käyttötarvetta arvioidaan kolmen vuoden välein.

Rekisteröidyn oikeudet henkilötietoihin

Mihin rekisteröity voi ottaa yhteyttä?

Rekisterinpitäjän ja tämän edustajan yhteystiedot

Työterveyslaitos, PL 40, 00032 Työterveyslaitos

(käyntiosoite: Topeliuksenkatu 41b, 00250 Helsinki)

Puh. 030 4741 (vaihde)

Työterveys- ja muiden SOTE-toimijoiden yhteystietorekisterin yhteyshenkilö:

Hanna Hakulinen; hanna.hakulinen [at] ttl.fi

Oikeuksien toteuttaminen

Yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisia rekisteröidyn oikeuksia koskevan pyynnön voi tehdä Työterveyslaitoksen lomakkeella tai vapaamuotoisesti kirjallisena ja se toimitetaan pääsääntöisesti oman sairaanhoitopiirin hanketyöntekijälle (Työterveyslaitoksen kehittäjä). Toissijaisesti yhteystietorekisterin yhteyshenkilölle tai Työterveyslaitoksen tietosuojavastaavalle.

Työterveyslaitoksen tietosuojavastaava

Työterveyslaitos
Tietosuojavastaava
PL 40

00032 TYÖTERVEYSLAITOS

puh. 030 474 2429

sähköposti: tsv [at] ttl.fi

Luottamuksellisen asian hoitamiseksi voi myös lähettää Työterveyslaitokseen tietoturvallisen viestin, (edellyttää omaa sähköpostia).

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojan valvontaviranomaisena toimii Suomessa Tietosuojavaltuutetun toimisto, josta saa tietoa henkilötietojen oikeasta käsittelystä ja jonne voi myös tehdä valituksen.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot.

Lisätietoa tietosuojasta Työterveyslaitoksella