Rekrytointirekisterin tietosuoja

Työterveyslaitos toimii rekrytointitoiminnassaan syntyvän henkilötiedon rekisterinpitäjänä. Työterveyslaitoksen rekrytointirekisteriin kertyy henkilötietoa Työterveyslaitokselta työpaikkaa hakevilta henkilöiltä.
Sisällysluettelo

Miksi ja millä perusteella käsittelemme henkilötietoa

Käsittelemme henkilötietoa työhakemusten vastaanottamisessa ja käsittelyssä. Työterveyslaitos voi käyttää hakemusta myös muissa hauissa, jos työnhakija on antanut tähän suostumuksensa.

Oikeusperuste henkilötiedon käsittelylle on suostumus (tietosuoja-asetuksen 6 artikla kohta 1 a).

Mitä henkilötietoa käsittelemme

Rekisteri sisältää työnhakijoiden tunniste- ja yhteystiedot (nimi, sähköpostiosoite, muut yhteystiedot) ja hakijan hakemukseen syöttämät vastaukset sekä tiedot.

Mistä saamme henkilötiedot

Työnhakija syöttää tiedot itse järjestelmään.

Mihin luovutamme henkilötietoja

Käytämme IT-palveluntarjoajia, jotka tarjoavat meille tekniset ratkaisut tietojen käsittelyä varten. Henkilötietoja käsitellään kullekin tiedolle soveltuvassa ja tietoturvallisessa IT-palvelussa. Työterveyslaitoksella on sopimus kunkin IT-palveluntarjoajan kanssa ja henkilötietojen käsittelyn ehdoista ja vaatimuksista on sovittu.     

Voimme luovuttaa henkilötietoja viranomaisille lainsäädännön velvoittaessa lain sallimilla tavoilla.

Siirrämmekö henkilötietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle

Emme siirrä henkilötietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

Miten kauan säilytämme henkilötietoja

Säilytämme hakemusta kaksi vuotta hakemuksen jättämisestä mahdollisen oikeudellisen vaateen vuoksi.

Teemmekö automaattista päätöksentekoa tai profilointia

Emme tee automaattista päätöksentekoa rekrytointirekisterin tietojen perusteella.

Mitä tietojen antaminen merkitsee

Henkilötietojen kerääminen on välttämätöntä työhakemuksen jättämiseksi ja käsittelemiseksi.

Sinun oikeutesi

Sinulla on useita henkilötietoihin kohdistuvia oikeuksia, jotka vaihtelevat eri tilanteissa. Voit tehdä Työterveyslaitokselle henkilötietojasi koskevan pyynnön Työterveyslaitoksen lomakkeella tai vapaamuotoisesti. Toimita pyyntö Työterveyslaitoksen tietosuojavastaavalle.

Rekisterinpitäjän ja tietosuojavastaavan yhteystiedot

Työterveyslaitos, PL 40, 00032 Työterveyslaitos, puhelinvaihde 030 474 1

Työterveyslaitos

Tietosuojavastaavan puhelinnumero 030 474 2429 ja sähköposti tsv(at)ttl.fi

Luottamuksellisen asian hoitamiseksi voit lähettää Työterveyslaitokseen tietoturvallisen sähköpostiviestin. Sinulla pitää olla toimiva sähköpostiosoite ja puhelinnumero, jotta voit viestiä tietoturvallisesti Työtyöterveyslaitoksen kanssa.

Tietoturvallinen sähköpostiviesti Työterveyslaitokselle

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Tietosuojan valvontaviranomaisena toimii Suomessa Tietosuojavaltuutetun toimisto, josta saa tietoa henkilötietojen käsittelystä ja jonne voi myös tehdä valituksen.

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot

Avainsanat

tietosuoja
rekisterit
rekrytointi