Rekrytointirekisterin tietosuoja

Työterveyslaitos toimii rekrytointitoiminnassaan syntyvän henkilötiedon rekisterinpitäjänä. Työterveyslaitoksen rekrytointirekisteriin kertyy henkilötietoa Työterveyslaitokselta työpaikkaa hakevilta henkilöiltä.

Miksi ja millä perusteella käsittelemme henkilötietoa

Käsittelemme henkilötietoa työhakemusten vastaanottamisessa ja käsittelyssä. Työterveyslaitos voi käyttää hakemusta myös muissa hauissa, jos työnhakija on antanut tähän suostumuksensa.

Oikeusperuste henkilötiedon käsittelylle on suostumus (tietosuoja-asetus artikla 6 kohta 1 a).

Mitä henkilötietoa käsittelemme

Rekisteri sisältää työnhakijoiden tunniste- ja yhteystiedot (nimi, sähköpostiosoite, muut yhteystiedot) ja hakijan hakemukseen syöttämät vastaukset sekä tiedot.

Mistä saamme henkilötiedot

Työnhakija syöttää tiedot itse järjestelmään.

Mihin luovutamme henkilötietoja

Käytämme IT-palveluntarjoajia, jotka tarjoavat meille tekniset ratkaisut tietojen käsittelyä varten. Henkilötietoja käsitellään kullekin tiedolle soveltuvassa ja tietoturvallisessa IT-palvelussa. Työterveyslaitoksella on sopimus kunkin IT-palveluntarjoajan kanssa ja henkilötietojen käsittelyn ehdoista ja vaatimuksista on sovittu.     

Voimme joissain tapauksissa luovuttaa henkilötietoja rekrytointiin osallistuville kolmansille osapuolille. Tällaisia ovat suostumuksellasi esimerkiksi soveltuvuusarvioinnit.

Voimme luovuttaa henkilötietoja viranomaisille lainsäädännön velvoittaessa lain sallimilla tavoilla.

Siirrämmekö henkilötietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle

Emme siirrä henkilötietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

Miten kauan säilytämme henkilötietoja

Säilytämme hakemusta kaksi vuotta hakemuksen jättämisestä mahdollisen oikeudellisen vaateen vuoksi.

Rekrytointijärjestelmässä on mahdollisuus jättää avoin työhakemus. Tällöin hakijan tiedot säilyvät puolen vuoden ajan. Järjestelmästä lähtee hakijalle automaattiviesti ennen tietojen poistumista, jolloin hakija voi halutessaan jatkaa avointa työhakemusta.

Teemmekö automaattista päätöksentekoa tai profilointia

Emme tee automaattista päätöksentekoa rekrytointirekisterin tietojen perusteella.

Mitä tietojen antaminen merkitsee

Henkilötietojen kerääminen on välttämätöntä työhakemuksen jättämiseksi ja käsittelemiseksi.

Sinun oikeutesi

Sinulla on useita henkilötietoihin kohdistuvia oikeuksia, jotka vaihtelevat eri tilanteissa. Voit tehdä Työterveyslaitokselle henkilötietojasi koskevan pyynnön Työterveyslaitoksen lomakkeella tai vapaamuotoisesti. Toimita pyyntö Työterveyslaitoksen tietosuojavastaavalle. Saat vastauksen pyyntöösi. Työterveyslaitos voi kieltäytyä toteuttamasta henkilötietopyyntöä tai rajoittaa rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista lain sallimissa tilanteissa.

Rekisterinpitäjän ja tietosuojavastaavan yhteystiedot

Työterveyslaitos, PL 40, 00032 Työterveyslaitos, puhelinvaihde 030 474 1

Työterveyslaitos

Tietosuojavastaavan puhelinnumero 030 474 2429 ja sähköposti: tsv(at)ttl.fi

Luottamuksellisen asian hoitamiseksi voit lähettää Työterveyslaitokseen tietoturvallisen sähköpostiviestin. Sinulla pitää olla toimiva sähköpostiosoite ja puhelinnumero, jotta voit viestiä tietoturvallisesti Työterveyslaitoksen kanssa.

Tietoturvallinen sähköpostiviesti Työterveyslaitokselle

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Tietosuojan valvontaviranomaisena toimii Suomessa Tietosuojavaltuutetun toimisto.

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot

Avainsanat