Hanke

Grafeeni- ja nanoturvallisuus: Graphene Flagship Core 3

Grafeeni ja kaksiulotteiset materiaalit ovat vaikuttaneet monilla eri aloilla ja uusia sovelluksia ilmaantuu joka päivä. Kuten kaikkien kehittyvien teknologioiden kohdalla, on ratkaisevan tärkeää ottaa huomioon niiden turvallisuus.

Graphene Flagship on EU-rahoitteinen lippulaivaohjelma. Se on tutkimusta, innovaatioita ja laajaa yhteistyötä tutkijoiden, elinkeinoelämän ja muun yhteiskunnan kanssa. Graphene Flagship Core 3 -hankkeen tavoitteena on auttaa tuomaan grafeeni-innovaatioita laboratorioista kaupallisiin sovelluksiin ja varmistaa Euroopalle tärkeä rooli meneillään olevassa teknologisessa vallankumouksessa. Hanke kokoaa yhteen yli 170 akateemista ja teollista kumppania 21 maasta, jotka kaikki tutkivat grafeenin ja siihen liittyvien materiaalien eri puolia.
Laboratoriotyöntekijä töissään.

Aikataulu

3/2020–10/2023

Tavoitteet

Työterveyslaitos on mukana hankkeen työpaketissa 4: Health and Environment. Me tarkastelemme työturvallisuuden näkökohtia grafeeniin liittyvissä töissä. Tavoitteena on selvittää ja ratkaista työturvallisuuden haasteita grafeenin kanssa työskenteleville.

Aineistot ja menetelmät

Tutkimme grafeenimateriaalien ja niihin liittyvien työympäristöjen ominaisuuksia altistumisen kannalta ja laadimme ohjeistusta työntekijöille ja työpakoille.

Tutkimuksissa selvitämme grafeenialtistumista työpaikoilla. Käyttämämme menetelmät ovat:

  • Työhygieeniset selvitykset grafeenialtistumiselle, ns. nanohiukkasmittaukset
  • Biomonitoroinnin menetelmät altistumisen arvioinnissa

Välitämme myös hyviä käytäntöjä ja menetelmiä altistumisen hallitsemiseksi.

Tulokset ja vaikuttavuus

Tuloksista raportoidaan vuoden 2023 aikana.

Tutustu EU:n lippulaivahankkeeseen

Kysy hankkeesta

Tomi Kanerva

Tomi Kanerva

erityisasiantuntija
Sähköpostiosoite
tomi.kanerva [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 8670

Rahoittajat

Hanketta rahoittaa EU:n Horizon 2020.