Hanke

Hengityksensuojainten toimivuus työpaikalla kylmässä – HSTK II

Työturvallisuus heikentyy, jos hengityksensuojaimen suodatin tai visiiri jäätyy. Kylmässä puhallinsuojainten käyttö on epämiellyttävää, voi aiheuttaa paleltumia sekä terveydellisiä haittoja. Ratkaisut kehitetään työpaikkamittausten avulla ja validoidaan aiemmassa hankkeessa luotu malli hengityksensuojainten käyttöön kylmässä.
Henkilö työskentelee hengityksensuojaimeen ja suojavarusteisiin sonnustautuneena.

Aikataulu

6/2020–3/2023

Tavoitteet

  1. Kartoittaa työpaikan ongelmat hengityksensuojainten käytössä kylmissä oloissa ja ovatko ne muuttuneet aiemman hankkeen ja sen tulosten myötä.  
  2. Selvittää työterveyshuollon näkemykset hengityksensuojaimien kylmässä käyttöön ja terveyteen liittyvistä havainnoista. 
  3. Selvittää hengityksensuojainten terveydelliset vaikutukset talviaikana. 
  4. Selvittää kylmän, tuulen ja hengityksen mukana tulevan kosteuden käytännössä ilmenevät vaikutukset suojainten käyttöön ja mukavuuteen. 
  5. Validoida aiemmassa hankkeessa laboratorio-oloissa kehitetyn malliratkaisun toimivuus aidoissa työoloissa. 

Aineistot ja menetelmät

Tutkimuksen toteutus keskittyy työpaikalla tehtyihin työntekijöille kohdennettuihin kyselyihin ja haastatteluihin, lämpöfysiologisiin mittauksiin, kasvojen kylmänsuojauksen toimivuuden määrittämiseen sekä hengityksensuojainten, lähinnä suojanaamarien, tiiviyden selvittämiseen. Tarkentavia mittauksia tehdään myös lämpösäädeltävissä laboratoriotiloissa.

Tulokset ja vaikuttavuus

Tutkimuksen tulokset perustuvat aitoihin työpaikalla saatuihin mittaustuloksiin sekä työntekijöiden kokemuksiin. Tällä tavoin saadaan ainutlaatuista tietoa suoraan työpaikoilta tuotekehityksen ja työtapojen kehittämiseksi tieteellisen tutkimuksen keinoin. Lisäksi keskustelu tutkimuksen tuloksista käydään niin tutkijoiden, työntekijöiden, työantajien, työterveyshuollon sekä suojainvalmistajien ja -myyjien välillä.

Aiemmassa tutkimuksessa kehitetty malliratkaisu validoidaan ja mittaustulosten perusteella tehdään tarvittavat korjaukset ja tarkennukset suosituksiin ja ohjeistuksiin erityyppisten hengityksensuojainten valintaan ja käyttöön alhaisissa ympäristön lämpötiloissa. Suositukset ja ohjeistukset laaditaan toimintamalliksi ja tuloksista tiedotetaan niin suojainvalmistajille kuin kohderyhmän yrityksille.

Kysy hankkeesta

Kirsi Jussila

Kirsi Jussila

projektipäällikkö, erikoistutkija

Sähköpostiosoite
kirsi.jussila [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 6089

Yhteistyötahot

Kohdeorganisaatiot:

Outokumpu Stainless Oy
SSAB Europe Oy
Boliden Kevitsa Mining Oy

Mukana ohjausryhmässä:

Suomen 3M Oy
Dräger Suomi Oy
Sundström Safety Ab

Rahoittaja

Työsuojelurahasto (TSR)