Hanke

Mielenterveyden hoitopolut työterveyshuollossa (MielenPolut)

Hankkeessa tarkastelemme mielenterveyden hoitopolkuja työterveyshuollossa ja tuotamme hoitopolkuihin perustuvia työkyvyn ennustemalleja. Hankkeen tuotokset tukevat työterveyshuollon ennaltaehkäisevää toimintaa mielenterveyteen liittyvissä työkyvyn tuen prosesseissa sekä työterveysyhteistyön muissa prosesseissa kuten työpaikkaselvitykset, toimintasuunnitelmat ja terveystarkastukset.
Henkilö istuu vastaanotolla.

Aikataulu

3/2023–8/2025

Tavoitteet

Hankkeen kokonaistavoitteena on tarkastella mielenterveyteen liittyviä työterveyshuollon hoitopolkuja koneoppimismenetelmiä hyödyntäen ja ennustaa tulevaa työkykyä hoitopolkujen, yksilöllisten taustatekijöiden sekä työpaikan piirteiden perusteella.

Pyrkimyksemme on tunnistaa sellaisia polkuja, tapahtumia ja palveluaiheita, jotka ennustavat tulevaa mielenterveyden diagnoosia tai työkykyä. Hoitopolku ymmärretään laajasti alkaen työterveysyhteistyön perusprosesseista ja mielenterveysdiagnoosia edeltävistä tapahtumista aina erilaisiin työkyvyn tukitoimiin saakka.

Tulokset auttavat tunnistamaan positiiviseen lopputulokseen johtavia polkuja, mikä auttaa hoidon tehokkaassa suunnittelussa ja tukee työterveyshuollon ennaltaehkäisevää työtä.

Tutkimuksen osatavoitteina on

  • tunnistaa ja ryhmitellä mielenterveyteen liittyviä työterveyshuollon hoitopolkuja siten, että niitä voidaan hyödyntää ennustemallinnuksissa ja käytännön toimintaohjeiden muotoilussa
  • tuottaa uutta tietoa siitä, miten työterveysyhteistyön ydinprosesseihin liittyvät yritystekstit (terveystarkastus, työpaikkaselvitys ja toimintasuunnitelma) ohjaavat mielenterveyteen liittyviä hoitopolkuja
  • tuottaa luokittelumallinnus, joka kykenee ennustamaan mielenterveysdiagnoosin riskiä yksilötasolla yritystekstien, työterveyskyselyn sekä diagnoosia edeltävien tapahtumien perusteella ja tunnistamaan keskeisimmät ennustavat tekijät
  • ennakoida tulevaa työkykyä ja paikantaa tulevan työkyvyn kannalta suotuisia työterveyshuollon hoitopolkuja
  • tuottaa uutta tietoa mielenterveyteen liittyvien palveluaiheiden ja hoitopolkujen kausittaisista vaihteluista sekä ajallisista muutoksista koronaepidemian yhteydessä.

Aineistot ja menetelmät

Tutkimusaineistona hyödynnämme työterveyshuollon palvelutapahtumatietoja, hoitokertomuksia, työterveyskyselyitä, työpaikkaselvityksiä ja toimintasuunnitelmia. Aineisto koostuu yhdistelmästä erilaisia tekstiaineistoja, kyselyaineistoja sekä rekisteritietoja. Aineisto sisältää yli 100 000 työterveyshuollon asiakkaan palvelutapahtumatietoja. Aineistoa käsitellään koneellisesti ilman suoria tunnisteita. Tutkimusluvan aineiston hyödyntämiseen myöntää Findata.

Hankkeessa hyödynnettävät menetelmät sisältävät erilaisia koneoppimismallinnuksia. Koneoppisen menetelmistä käytössä ovat klusterointi, prosessinlouhinta, aihemallinnus ja luokitteleva ennustemallinnus. Kolme ensimmäistä menetelmää auttavat prosessoimaan aineiston sellaiseen muotoon, että mitä tahansa aineiston osa-aluetta voidaan hyödyntää ennustemallin muuttujina.

Tulokset ja vaikuttavuus

Tutkimustulokset julkaistaan tieteellisissä artikkeleissa, konferenssiesitelmissä sekä avoimesti saatavilla olevassa loppuraportissa. Lisäksi tuloksia esitellään työterveyshuollon ammattilaisille suunnatuissa tapahtumissa ja julkaisuissa sekä Työelämätieto-palvelussa.

Kehitämme hankkeen tulosten pohjalta tietoon perustuvia toimintamalleja työterveyshuollon ja työterveysyhteistyön toimintakentille yhteistyössä työterveyshuollon ammattilaisten kanssa.

Toimintamallien osa-alueet jakautuvat seuraaviin aiheisiin:

  1. työterveysyhteistyön ydinprosessien merkitys mielenterveyden ja työkyvyn tukemisessa
  2. mielenterveysongelmien varhainen tunnistaminen
  3. hoitopolkujen suunnittelu myönteisen työkykyvaikutuksen aikaansaamiseksi.

 

Kysy hankkeesta

Pekka Varje

Pekka Varje

projektipäällikkö, tutkimuspäällikkö

Sähköpostiosoite
Pekka.Varje [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2732

Yhteistyötahot

Hanke toteutetaan yhteistyössä Terveystalon kanssa.

Rahoittaja

Työsuojelurahasto

Työsuojelurahaston logo