Hanke

Nostotyön keventäminen ulkoisen tukirangan avulla logistiikka-alan erilaisissa työtehtävissä

Selkäsairaudet ja -ongelmat ovat merkittävä yhteiskunnallinen ja kansantaloudellinen haaste ja niiden ennaltaehkäisy on tarpeellista.

Aikataulu

1/2021–12/2022

Tavoitteet

Suomessa 19,2 prosenttia työssä käyvistä miehistä ja 13,2 prosenttia naisista työskentelee enemmän kuin 1-2 tuntia päivittäin kumarassa tai muutoin hankalassa selän asennossa. Aloja, joissa ongelmallisia selän asentoja/nostoja esiintyy ovat mm. teollisuus, rakennusala ja logistiikka. Perinteisen työergonomian lisäksi nostotyön apuvälineenä voidaan käyttää ulkoisia tukirankoja, eksoskeletoneja. Niihin kohdistuva tutkimus on liittynyt tekniseen kehitykseen ja viime aikoina myös ihmisen kuormitusfysiologisiin ja biomekaanisiin vasteisiin.

Ulkoisten tukirankojen potentiaali lihaksistoon ja liikuntaelimistöön kohdistuvan kuormituksen pienentämiseksi voi olla merkittävä. Jotta nykyaikaista tukirankateknologiaa voidaan tehokkaasti hyödyntää työn keventämisessä, tarvitaan mitattua tietoa niiden vaikutuksista kuormittuneisuuteen pitkäkestoisissa autenttisissa työtilanteissa.

Tämä tutkimus selvittää ulkoisen selkää tukevan tukirangan työtä keventävää vaikutusta logistiikka-alan nostoihin ja siirtoihin liittyvissä työtehtävissä. Tutkimus toteutetaan laajassa kenttä- ja sitä tukevassa laboratoriotutkimuksessa. Tulosten pohjalta voidaan tehdä suositukset minkä tyyppisissä nosto- ja siirtotöissä ulkoisen tukirangan käyttö on suositeltavaa.

taakkaa nostavalla miehellä on ulkoinen tukiranka

Kysy hankkeesta

Juha Oksa

Juha Oksa

johtava tutkija
Sähköpostiosoite
juha.oksa [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 6094

Tutkimusryhmä

Juha Oksa, Satu Mänttäri ja Ari-Pekka Rauttola

Rahoittajat

Työsuojelurahasto, Postin työhyvinvointisäätiö, Työterveyslaitos