Hanke

Opettajien eettinen kuormitus haltuun! – OPEKU

Opettajien työssään kohtaamat eettisesti haastavat tilanteet ovat yleisiä ja voivat aiheuttaa merkittävää kuormitusta. Hankkeessa selvitetään opettajien eettisen kuormituksen kokemuksia ja niihin yhteydessä olevia tekijöitä. Lisäksi tuotetaan opetusalalle räätälöity, tutkittuun tietoon pohjautuva menetelmä eettisen kuormituksen yhteisölliseen hallintaan. Menetelmä on suoraan sovellettavissa koulujen käyttöön.
Opettaja seisoo selin kameraan ja katsoo nuoria oppilaita, jotka ovat kännyköillä.

Aikataulu

2/2024–9/2026

Tavoitteet

Eettinen kuormitus on yksilön kokemus, mutta sen juuret ovat yhteisessä työssä. Työn muuttuessa myös eettisen kuormituksen lähteet muuttuvat.

Tutkimushankkeen tarkoituksena on selvittää opettajien eettisen kuormituksen ilmenemistä ja siihen yhteydessä olevia tekijöitä. Eettistä kuormitusta voivat aiheuttaa tilanteet, joissa opettajan henkilökohtaiset ja ympäristön arvot ovat ristiriidassa tai opettaja joutuu valitsemaan ei-toivottavien vaihtoehtojen välillä. Eettisesti haastavat tilanteet liittyvät usein vuorovaikutustilanteisiin tai työn tekemisen ehtoihin. Esimerkiksi oppilaiden haastavat tilanteet voivat aiheuttaa opettajassa riittämättömyyden tunteita tai resurssien ja ajan puute vaikeuttavat oppilaiden tarpeisiin vastaamista.

Ratkaisujen löytäminen kuormituksen hallintaan edellyttää muuttuvan työn yhteistä jäsentämistä ja työn yhteistä kehittämistä. Tutkimuksen avulla pyritään löytämään yhteisöllisiä ratkaisuja eettisesti haastavien tilanteiden käsittelyyn. Osallistuvien opetusalan organisaatioiden kanssa kehitetään lisäksi menetelmä eettisen kuormituksen yhteisölliseen hallintaan. 

Aineistot ja menetelmät

Hankkeessa hyödynnetään olemassa olevaa Kunta10-tutkimuksen kyselyaineistoa vuosilta 2018, 2020 ja 2022. Lisäksi kahden osallistuvan kaupungin kouluissa haastatellaan opettajia ja rehtoreita sekä toteutetaan menetelmäkehitysprosessi, johon sisältyy:

  • palvelumuotoilutyöpaja
  • koulutustyöpajat
  • menetelmäkokeilut kouluissa
  • menetelmää kokeilleiden työparien haastattelut 

Tulokset ja vaikuttavuus

Hanke auttaa ymmärtämään opettajien kokemaa eettistä kuormitusta ja sen yhteyksiä opetustyön muutoksiin.  

Hankkeessa kehitettävä Eettinen kuormitus haltuun -menetelmä auttaa työyhteisöjä käsittelemään eettistä kuormitusta aiheuttavia tilanteita sekä löytämään ja kehittämään yhteisiä keinoja ja toimintatapoja työskennellä muuttuvassa työympäristössä ja hallita eettistä kuormitusta.

Menetelmä toimii myös esihenkilöiden ja rehtoreiden työyhteisön työhyvinvoinnin johtamisen työkaluna. Menetelmän kehittäminen ja testaaminen yhdessä opetusalan ammattilaisten kanssa varmistaa sen käyttökelpoisuuden ja soveltuvuuden osaksi koulujen päivittäistä työtä. 

Tutkimusryhmä

Maarit Kauppi, projektipäällikkö

Anna-Leena Kurki, menetelmäkehityksestä vastaava asiantuntija

Suvi Vesa, erityisasiantuntija

Heli Clottes Heikkilä, vanhempi asiantuntija

Anu Perälä, erityisasiantuntija

Jenni Ervasti, johtava tutkija

Pyry Silomaa, asiantuntija 

Rahoittajat

Hanketta rahoittaa Työsuojelurahasto. 

Työsuojelurahaston logo

Kysy hankkeesta

Maarit Kauppi

Maarit Kauppi

tutkimuspäällikkö
Sähköpostiosoite
Maarit.Kauppi [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 3058