Hanke

Paremmalla ennakoinnilla kestävämpään mielen hyvinvointiin työssä (ENNAKKO)

Hankkeessa viemme eteenpäin uudenlaista datalähtöistä mielenterveyden tutkimusta ja luomme työkaluja työterveyshuollon toiminnan tukemiseen. Kehitämme ennustavaa lähestymistapaa, joka pureutuu työntekijöiden mielenterveyden ongelmiin ja niihin liittyviin hoitopolkuihin.
Aivopalapeli.

Aikataulu

2/2020–7/2022

Tavoitteet

Pyrimme vastaamaan kysymyksiin siitä, mitkä tekijät ennustavat mielenterveysongelmia suomalaisessa työväestössä ja miten nämä tekijät vaikuttavat heidän työkykyynsä ja toipumiseensa. Selvitämme, miten tekoälyalgoritmeja voidaan parhaiten hyödyntää mielenterveyden tutkimuksessa ja miten niiden avulla tuotettavalla tiedolla voidaan edistää työterveyshuollon potilastyötä sekä varhaisen tuen toteutumista.

Hankkeessa voidaan ainutlaatuisella tavalla tutkia, mitkä sosiaaliset, ammatilliset ja työympäristöön liittyvät tekijät vaikuttavat työntekijöiden päätymiseen työterveyshuollon piiriin, minkälaisia työkykyyn vaikuttavia oireita he kokevat ja miten nämä tekijät ja oireet vaikuttavat heidän saamaansa hoitoon ja toipumiseen. 

Aineistot ja menetelmät

Hankkeessa toteutettavat analyysit rakentuvat tekoälypohjaisten tekstinlouhintamenetelmien ja ennustemallien varaan. Koneoppimiseen perustuvat menetelmät ovat mahdollistaneet massiivisten tekstiaineistojen kattavan analyysin. Tutkimusmateriaalina hyödynnämme Terveystalo Healthcare Oy:n toiminnasta kertyviä työväestöä koskevia potilasasiakirjoja ja työpaikkakyselyjä.  

Tulokset ja vaikuttavuus

Hanke tuottaa työntekijöiden mielenterveysongelmien kehitystä kuvaavan riskikartan, jota voidaan hyödyntää työympäristön ja työolojen kehittämisessä ja psyykkisen työsuojelun edistämisessä. Työterveyshuollon toiminnan tukemiseksi riskikartasta kehitetään sovellus, joka tuottaa yksilöllisiä ennusteita mielenterveydellisen oirehtimisen todennäköisistä seurauksista esimerkiksi toistuvien sairauspoissaolojen muodossa. Tätä työkalua voidaan hyödyntää muun muassa kliinisessä potilastyössä, ohjauksessa ja neuvonnassa sekä työterveysneuvotteluissa. 

Hanke toteutetaan yhteistyössä Terveystalo Healthcare Oy:n ja Helsingin yliopiston kanssa. Hankkeen tutkimustulokset julkaistaan loppuraportissa, kansainvälisissä tieteellisissä julkaisuissa sekä uudenlaisina visualisointeina Työelämätieto.fi-palvelussa.

Hankkeen loppuraportti

Kysy hankkeesta

Pekka Varje

Pekka Varje

tutkimuspäällikkö
Sähköpostiosoite
Pekka.Varje [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2732
Henkilökuva Ari Väänänen

Ari Väänänen

tutkimusprofessori
Sähköpostiosoite
Ari.Vaananen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2435

Rahoittaja

Työsuojelurahasto