Hanke

Selviytymisestä uudistumiseen: Oppimisen ja innovoinnin johtaminen työpaikan kriisissä – UUDIS

Kriisien keskellä korostuu organisaatioiden kyky oppia ja ideoida uutta. Tämä tutkimus tuo esiin tekijöitä, jotka ovat auttaneet opetusalan työpaikkoja pitämään yllä toimintakykyä kriisitilanteessa sekä ratkaisuja, joita on kaivattu tai kehitetty kriisin aikana.
Kolme henkilöä keskustelevat vakavin ilmein.

Aikataulu

2/2023–8/2024

Tavoitteet

Työyhteisön kohdatessa kriisejä on tärkeää kyetä uudistumaan ja innovoimaan uusia tapoja tehdä töitä, niin yksilö-, ryhmä- kuin organisaatiotasollakin. Tutkimme työkäytäntöjen uudistamisen johtamista kriisitilanteessa opetusalalla. Tutkimus auttaa ratkaisemaan tulevia kriisitilanteita tarjoamalla tietoa ja keinoja, joiden avulla onnistutaan keskittymään toiminnan kehittämiseen ja siirtymään nopeasti selviytymisvaiheesta uudistumiseen.

Tutkimuksen tavoitteena on:

  • Tuottaa tutkimustietoa kriisiajan kognitiivisen työn vaatimuksista, erityisesti kriisissä korostuvien aivotyötehtävien piirteistä ja kriisissä korostuvista kuormittavuuden kokemuksista.
  • Tuottaa uutta ymmärrystä johtajuuden yhteydestä hyvinvointiin työyhteisön kohdatessa kriisin.
  • Tuottaa uutta ymmärrystä johtajuuden tekijöistä, jotka edistävät innovointia ja oppimista kriisissä.
  • Tunnistaa kehittämiskohteita innovointia ja oppimista edistävälle johtajuudelle kriisitilanteessa ja tarjota niiden avuksi toimenpidesuosituksia yksilö-, tiimi- ja organisaatiotasolle.

Aineistot ja menetelmät

Tutkimus pohjautuu pandemian aikana kerättyihin aineistoihin sekä uuteen haastatteluaineistoon. Tutkimuksessa käytetään Työterveyslaitoksen pandemia-ajan aivotyökyselyaineistoa sekä Kunta10-kyselytutkimuksen pandemia-ajan seuranta-aineistoa. Lisäksi käytetään Vaasan yliopiston kyselyaineistoa opetusalalta pandemia-aikana sekä kerätään uusi haastatteluaineisto. 

Tulokset ja vaikuttavuus

Tulokset kertovat esteistä ja mahdollisuuksista, jotka ovat yhteydessä suomalaisen työelämän toimintakykyyn haastavissa tilanteissa. Tulosten avulla tulevissa kriiseissä voidaan helpottaa äkillistä uusien ratkaisuiden innovointia ja oppimista kestävällä tavalla siten, että kriisin synnyttämä työpaine ja uuden oppimiseen ja kehittämiseen liittyvä kuormittuminen pysyy kohtuullisena ja hallinnassa.

Hanke tuottaa käytännönläheisiä toimenpidesuosituksia erityisesti opetusalalle, ja suosituksia voidaan suoraan hyödyntää myös muilla asiantuntijavaltaisilla aloilla, joilla työ on luonteeltaan itsenäistä ja vastuullista, joille on tyypillistä runsas vuorovaikutus asiakkaiden (kuten opiskelijoiden) kanssa ja toimitaan digitaalisissa työympäristöissä. Työpaikkatason toimenpidesuositukset auttavat esihenkilöitä tunnistamaan oman roolinsa innovoinnin ja oppimisen tukijana ja edistäjänä.

Järjestämme huhtikuussa 2024 kaksi työpajaa, joissa jalostetaan käytännönläheisiä toimenpidesuosituksia johtamisen ja esihenkilötyön tueksi. Työpajat on tarkoitettu esihenkilöille ja johtajille  ja opetushenkilöstölle sekä johtamiskäytäntöjen suunnittelijoille ja asiantuntijoille oppilaitoksissa, järjestöissä ja opetushallinnossa. 

Tiedustelut: erityisasiantuntija Sari Käpykangas, etunimi.sukunimi [at] ttl.fi

Tutkimusryhmä

Virpi Kalakoski, tutkimuspäällikkö, projektipäällikkö

Työterveyslaitoksen UUDIS-ryhmä: Maarit Kauppi, tutkimuspäällikkö; Heidi Lahti, tutkija; Sari Käpykangas, erityisasiantuntija; Susanna Kalavainen, johtava konsultti; Hilpi Kangas, erikoistutkija.

Yhteistyötahot

UUDIS-tutkimus toteutetaan Työterveyslaitoksen ja Vaasan yliopiston tutkimuskonsortiossa.

Vaasan yliopiston osatutkimuksesta vastaa: 

Tutkijatohtori Laura Urrila

Vaasan yliopisto, johtamisen akateeminen yksikkö, henkilöstöjohtamisen tutkimusryhmä

laura.urrila [at] uwasa.fi (laura[dot]urrila[at]uwasa[dot]fi)

LEADIS-tutkimustiimi:

https://sites.uwasa.fi/etatyokompassi/

Rahoittajat

Työsuojelurahasto, Työterveyslaitos, Vaasan yliopisto

Ota yhteyttä

Henkilökuva Virpi Kalakoski

Virpi Kalakoski

tutkimuspäällikkö
Sähköpostiosoite
virpi.kalakoski [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2242