Hanke

The participative development for supporting-human factors of safety (PARSA)

Hankkeessa arvioidaan ydinvoiman kunnossapidon työkäytäntöjä, työprosesseja ja työn hallintaa sekä kehitetään osallistuvan kehittämisen kokonaismallia yhteistyössä ydinvoimatoimijoiden kanssa.

Aikataulu

1/2019-12/2022

Tavoitteet

Hankkeessa tuetaan ydinvoimaloita identifioimaan kunnossapitotyön kehittämiskohteita sekä kehittämään uusia toimintatapoja, ohjeistuksia, operatiivisia käytäntöjä ja muita käytännöllisiä ratkaisuja, jotka edistävät organisaatioiden oppimista, auttavat hyödyntämään hiljaista tietoa ja kehittämään työtä ydinvoimaloissa.

Tulokset ja vaikuttavuus

Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää turvallisuuden kehittämistyössä erityisesti ydinvoimaloissa, mutta myös laajasti muilla turvallisuuskriittisillä aloilla ja teollisissa ympäristöissä tapahtuvaan osallistavaan kehittämiseen ja hiljaisen tiedon näkyväksi tekemiseen.

Projektissa on valmistunut opas työprosessien mallintamismenetelmän käyttöön ydinvoiman kunnossapidossa. Oppaan menetelmä perustuu Työterveyslaitoksen pitkään kehitystyöhön työn ja organisaatioiden kehittämisen parissa (Leppänen, 2000) sekä sovelluksiin eri toimialoilla, erityisesti ilmailussa.

Kysy hankkeesta

Anna-Maria Teperi

Anna-Maria Teperi

Projektipäällikkö, tutkimusprofessori

Sähköpostiosoite
anna-maria.teperi [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2371

Tutkimusryhmä

  • Työterveyslaitos: projektin johtaja Anna-Maria Teperi, Vuokko Puro, Ilkka Asikainen, Arja Ala-Laurinaho
  • VTT Teknologian tutkimuskeskus: Mikael Wahlström, Kaupo Viitanen, Timo Kuula

Rahoittajat

Hanke on osa ydinturvallisuuden nelivuotista SAFIR2022-tutkimusohjelmaa, ja sen rahoittavat pääosin työ- ja elinkeinoministeriön alainen valtion ydinjäterahasto (VYR) sekä omalla tutkimusrahapanoksellaan Työterveyslaitos ja VTT. Hankkeen toteuttajina toimivat Työterveyslaitos ja VTT. Työterveyslaitos johtaa hankekonsortiota.