Hanke

Työiän aikainen altistuminen ja kuormittuminen – Exposome Project for Health and Occupational Research – EPHOR

Työssä altistuminen ja ylikuormittuminen voivat aiheuttaa sairauksia, kuten syöpää, sydän- ja verisuonitauteja sekä hengityselinsairauksia. Työperäisten syiden aiheuttamaksi kokonaistautitaakaksi arvioidaan noin 5–7 prosenttia, mikä vastaa ulkoilman saasteiden tai ylipainon vaikutusta. Työperäisen altistumisen ja terveydentilan yhteydet ovat monimutkaisia, ja tiedonhankintaan tarvitaan uusia työkaluja. Tässä hankkeessa sovellamme eksposomi-käsitettä havainnollistamaan ympäristön ja sairauksien välisiä yhteyksiä.
Tehtaassa työnjohtaja työssään

Aikataulu

1/2020–6/2025

Tavoitteet

Eksposomi-käsitteellä pyritään kuvaamaan kaikkien meihin elinympäristössämme koko elinikämme ajan vaikuttavien altisteiden ja kuormitusta aiheuttavien tekijöiden osuutta. Tässä hankkeessa havainnollistamme käsitteellä ympäristön ja sairauksien välistä yhteyttä. Määritämme, mitä tekijöitä työiän aikainen eksposomi sisältää. Siihen kuuluvat työperäiset altisteet ja kuormitustekijät, mutta myös elintapoihin ja käyttäytymiseen liittyvät tekijät.

Aineistot ja menetelmät

Työterveyslaitoksen tutkijat osallistuvat hankkeessa erityisesti suurten altistumistietokantojen sisältämän tiedon arvioinnin yhdenmukaistamiseen ja uuden, nämä tiedot yhdistävän tietokannan laatimiseen. Tähän uuteen EPHOR-tietokantaan voidaan tulevaisuudessa tuoda myös uutta tutkimustietoa.

Tulokset ja vaikuttavuus

Työiän eksposomin määrittäminen on suuri askel työterveystutkimuksessa. Eksposomin avulla on vastedes helpompaa ymmärtää erilaisten työperäisten altistumisten ja kuormitusten yhteyttä sairauksiin eri elämänvaiheissa.

EPHOR-hankkeessa luodaan menetelmiä ja työkaluja, joilla työiän aikaista eksposomia voidaan luonnehtia ja hyödyntää tieteessä, päätöksenteossa ja käytännön työterveyshuollossa. Näin muun muassa vähennetään kansansairauksien aiheuttamaa taakkaa Euroopan terveydenhuoltojärjestelmille, parannetaan kansalaisten terveyttä, hyvinvointia ja työn tuottavuutta. Kaikki tämä parantaa myös EU:n teollisuuden kilpailukykyä.

Kysy hankkeesta

Svetlana Solovieva

Svetlana Solovieva

johtava tutkija
Sähköpostiosoite
Svetlana.Solovieva [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2402

Työryhmä

Yhteistyötahot

Hankkeeseen osallistuu 19 kumppania 12 EU-maasta. Hanketta koordinoi TNO, Alankomaat. 

Rahoittaja

Hanketta rahoittaa EU Horizon 2020 (hanke nro 874703).

Lisää aiheesta