Hanke

Työkyvyn edistäminen vuorotyössä

Työkyvyn edistäminen vuorotyössä – keskeiset kehittämiskohteet ja vaikuttavat hallintakeinot -hankkeessa vahvistamme tutkimusperustaa epäsäännöllistä vuorotyötä tekevien työkyvyn edistämiseksi. Tutkimuksen kohteena ovat Helsinki-Vantaan lentoasemalla vuorotyötä tekevät turvatarkastajat. Toteutamme hankkeen yhteistyössä Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen ja Airpro Oy:n kanssa.
Lentokentän turvatarkastuksessa

Aikataulu

11/2021‒1/2023

Tavoitteet

Uutta hankkeessa on osallistavan kehittämisen hyödyntäminen vuorotyöntekijöiden työkyvyn kehittämisessä ja vuorotyöntekijöiden työkyvyn laaja-alainen tarkastelu. 

Hankkeessa on kolme keskeistä tavoitetta:

  • kartoittaa eri osapuolten käsityksiä epäsäännöllistä vuorotyötä tekevien työkykyä heikentävistä ja vahvistavista tekijöistä sekä toimenpiteistä työkyvyn edistämiseksi,
  • tunnistaa kartoituksen ja olemassa olevan tutkimustiedon perusteella keskeisimmät kehittämiskohteet ja
  • testata työpajamenetelmää keinona jalostaa työpaikkakohtaisen kartoituksen ja yleisen tutkimustiedon pohjalta vaikuttavia toimenpiteitä työkykyriskin pienentämiseksi.

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi olemme jakaneet hankkeen seuraaviin kolmeen osavaiheeseen:

  1. tarvekartoitus, johon osallistuvat eri henkilöstöryhmät
  2. kerätyn tiedon kokoaminen ja vertailu aikaisempaan tutkimukseen
  3. työpajamenetelmän testaus keinona jalostaa tarvekartoituksen ja yleisen tutkimustiedon pohjalta vaikuttavia toimenpiteitä

Aineistot ja menetelmät

Tarvekartoituksessa kokoamme seuraavat aineistot:

  • työhyvinvointikysely turvatarkastajille
  • työkykyjohtamisen kysely johdolle, henkilöstöhallinnolle, esihenkilöille, työsuojeluvaltuutetuille sekä luottamushenkilöille
  • ryhmähaastattelut kaikille edellä mainituille ryhmille ja työterveyshuollon edustajille
  • työpajat kaikkien edellä mainittujen ryhmien edustajille.

Lisäksi analysoimme turvatarkastajien työajat vuosilta 2016‒2019 ja niiden yhteydet lyhyisiin sairauspoissaoloihin.

Hyödynnämme tausta-aineistona turvatarkastajille tehtyjä ilmapiirikyselyjä ja heidän sairauspoissaolotilastojaan ryhmätason tunnuslukujen valossa.  

Hankkeen tietosuojaseloste

Tulokset ja vaikuttavuus

Tutkimus auttaa suuntaamaan ja toteuttamaan työkykyä edistävän kehittämisen mahdollisimman vaikuttavasti sellaisissa yrityksissä, joissa tehdään epäsäännöllistä vuorotyötä.

Tutkimusryhmä

Tutkimuspäällikkö Mikael Sallinen, projektipäällikkö

Vanhempi asiantuntija Irmeli Pehkonen

Tutkimuspäällikkö Minna Savinainen

Tutkimusprofessori Annina Ropponen

Vanhempi asiantuntija Aki Koskinen

Erityisasiantuntija Maria Hirvonen

Laboratoriohoitaja Tuula Riihimäki

Kaikki tutkimusryhmän jäsenet työskentelevät Työterveyslaitoksessa. 

Yhteistyötahot

Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ja Airpro Oy

Rahoittaja

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

Kysy hankkeesta

Mikael Sallinen

Mikael Sallinen

Projektipäällikkö, tutkimuspäällikkö Mikael Sallinen

Sähköpostiosoite
Mikael.Sallinen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2735