Hanke

Uudelleenkäytettävien rakennusosien käytön edistäminen talonrakentamisessa – UURAKET

UURAKET-hankkeessa selvitetään ja kootaan laajasti tietoa rakennusosien ja -tuotteiden uudelleenkäytön mahdollisuuksista ja reunaehdoista. Hankkeessa kootaan ja arvioidaan sovellettavaa tietoa uudelleenkäytettävien rakennusosien ominaisuuksien ja kunnon arviointiin, tutkimiseen ja testaamiseen sekä tutkimus- ja testaustulosten tulkintaan. Hankkeessa selvitetään uudelleenkäytettävien rakennusosien lähtötietojen ja aikaisempien vuosikymmenten suunnittelu- ja mitoitusperusteita sekä niiden suhdetta nykypäivän vaatimuksiin.
Kaksi rakennustyöntekijää seisoo työmaalla.

Aikataulu

3/2023–9/2025

Tulokset ja vaikuttavuus

Hankkeen tulosten avulla laaditaan uusi opas uudelleenkäytettävien rakennusosien käytöstä talonrakennushankkeen eri vaiheissa huomioiden myös rakennuksen koko elinkaaren aikaiset toiminnot. 

Oppaan avulla ohjataan rakennushankkeeseen ryhtyvää ja muita rakennushankkeeseen osallistuvia tahoja tunnistamaan uudelleenkäytettävien rakennusosien mahdollisuudet ja reunaehdot. Opas auttaa tunnistamaan tarvittavat toimenpiteet rakennusosien uudelleenkäytössä ja kelpoisuuden osoittamisessa luvanvaraisessa talonrakentamishankkeessa.  

Kysy hankkeesta

Henkilökuva Evgeny Parshintsev

Evgeny Parshintsev

tuotepäällikkö
Sähköpostiosoite
evgeny.parshintsev [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2198

Yhteistyötahot

Hankkeen päätoteuttaja: Rakennustietosäätiö RTS sr. 
Osatoteuttajat: Aalto-yliopisto, AFRY Buildings Finland Oy, A-insinöörit, Eurofins Expert Services Oy, Ideastructura Oy, Sitowise Oy, Työterveyslaitos ja Ytekki Oy

Rahoittajat

Ympäristöministeriö, NextGenerationEU, Rakennusmestarien säätiö sr., Business Helsinki / Helsingin kaupungin kiertotalouden klusteriohjelma, Senaatti-kiinteistöt, Oulun kaupunki, Talonrakennusteollisuus, Vantaan kaupunki, Suunnittelu- ja konsulttiyritykset SKOL ry, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL