Näin torjut kvartsipölyä rakennustyömaalla – ota avuksi uudet ohjeet

Kvartsipöly on syöpävaarallista. Sille altistuvia työntekijöitä on eniten rakennusalalla. Teimme työmaille ohjeet kvartsipölyn hallintaan.
-
Henkilökuva: Tapani Tuomi
Tapani Tuomi
johtava asiantuntija
Tuula Räsänen
vanhempi asiantuntija

Kvartsipölylle altistuminen on työturvallisuusriski. Työnantajan ensisijainen tehtävä on huolehtia pölyntorjunnasta työmailla. Rakennustyömaalla on monia töitä, joissa betonista, sementistä, laasteista tai tiilestä lähtöisin olevaa pölyä vapautuu hengitysilmaan.

Ne työt edellyttävät teknisten pölyntorjuntatoimien lisäksi hengityksensuojainten käyttöä, jotta altistuminen kvartsipölylle saadaan vähennettyä turvalliselle tasolle. Pölyntorjunta tulee suunnitella ennalta työvaiheittain ja -tehtävittäin, riskinarvioinnin perusteella.

Kvartsialtistuminen ja sen hallinta rakentamisessa -hankkeessa teimme kattavat, tehtäväkohtaiset ohjeet kvartsipölyn hallintaan. Tässä on joitain nostoja ohjeista:

Käytä pölyntorjuntaan sisätöissä

  • laitekohtaisia kohdepoistoja 
  • vettä ja töiden oikeanlaista rytmitystä
  • pölylähteen lähelle sijoitettuja yleisilman puhdistimia 
  • osastointia ja alipaineistusta  
  • hyviä siivous- ja puhtaanapitokäytäntöjä 
  • sosiaali- ja toimistotilojen, ajoneuvojen ohjaamojen ja muiden tilojen asianmukaista siivousta ja ylipaineistusta.

Hengityksensuojainta on käytettävä koko pölyävän jakson ajan. Suojainta ei saa riisua ennen kuin pöly on hälvennyt. Käytä ja ylläpidä työtehtävään sopivia hengityksensuojaimia ja ajoita niiden käyttö oikein.

Huolehdi siitä, että

  • työnjohto ja työntekijät saavat koulutusta pölyn vaaroista
  • työntekijät opastetaan hengityksensuojainten käyttöön ja huoltoon 
  • huolto-opastukseen, hengityksensuojainten tiiviystestaukseen sekä niiden ja muiden työvarusteiden puhdistukseen järjestetään tilat työmaalla.

Muista myös ilmoittaa työntekijät ASA-rekisteriin. Se on syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteri, jota ylläpitää Työterveyslaitos.

Työnantajan velvollisuus on selvittää, altistutaanko työssä kvartsipölylle, ja kerätä tiedot altistuneista. Tietojen pohjalta työnantaja tekee ilmoitukset ASA-rekisteriin.

 

Lisätietoja:

Ohjeet kvartsipölyn hallintaan

Kvartsialtistuminen ja sen hallinta rakentamisessa (tutkimushankkeen esittely)

Kvartsialtistuminen ja sen hallinta rakentamisessa -loppuraportti (Julkarissa)

ASA-rekisteri

Jaa sisältö somessa!