Tutkimustiedote: Monimuotoinen ansiotyö

Tiedote kyselystä Suomen Yrittäjien jäsenille:

Kutsumme sinut osallistumaan Työterveyslaitoksen tutkimukseen Monimuotoinen ansiotyö ‒ haaste työkyvyn tuelle ja työturvallisuudelle. Suomen Yrittäjät (SY) toimii hankkeen yhteistyökumppanina. Työterveyslaitos toimittaa tutkimuksessa käytettävän kyselylinkin. Tutkimusta rahoittaa Työsuojelurahasto.

Tutkimuksessa selvitetään seuraavia kysymyksiä: 

  • Millaiset tekijät vaikuttavat yrittäjien työkykyyn ja työturvallisuuteen? 
  • Millaista työkyvyn ja työturvallisuuden tukea yrittäjät odottavat ja ovat kokeneet saavansa? 
  • Miten työterveyshuolto ja muut työkykyä tukevat palvelut ovat erilaisissa työsuhteissa työskentelevien saatavilla? 
  • Miten yrityksissä ja työpaikoilla huomioidaan erilaisissa työsuhteissa työskentelevät, kun suunnitellaan ja toteutetaan työkykyä ja -turvallisuutta tukevia käytäntöjä? 
  • Millaisia hyviä käytäntöjä ja kehittämistarpeita on erityisesti useampaa työtä samanaikaisesti tekevien henkilöiden työkyvyn ja työturvallisuuden tukemisessa? 

Erityisen kiinnostuksen kohteina ovat monimuotoista ansiotyötä tekevät henkilöt. Yrittäjien monimuotoisella ansiotyöllä tarkoitetaan tulojen hankintaa samanaikaisesti a) yrittäjänä ja palkattuna työntekijänä tai b) tekemällä kahta tai useampaa yrittäjätyötä.

Toivomme Sinun Suomen Yrittäjien jäsenenä vastaavan kyselyyn. Vastauksesi on arvokas, koska kysely tuottaa tärkeää tietoa yrittäjien työkyvyn tukemisesta ja työturvallisuudesta huolehtimisesta.

Varaathan vastaamiseen noin 10‒15 minuuttia.

Tutkimukseen osallistuminen ja tietosuoja

Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista. Siihen vastataan anonyymisti, ja kyselyyn vastanneita ei voi siten tunnistaa. Yksittäiset vastaukset erotetaan juoksevalla numerolla ykkösestä eteenpäin. Vastaamalla kyselyyn annat samalla suostumuksen vastaustesi käyttöön tutkimuksessa.  

Tutkimusaineiston omistusoikeus on Työterveyslaitoksella. Aineistoa käsittelevät tutkimushankkeen tutkijat, ja meitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Käsittelemme ja säilytämme aineistoa tietoturvallisesti Työterveyslaitoksen palvelimella.

Noudatamme Työterveyslaitoksen salassa pidettävien aineistojen käsittely- ja tietoturvaohjetta. Työterveyslaitoksen tietojärjestelmät ovat suojatut palomuureilla, ja niiden käyttöoikeudet edellyttävät tietohallinnon myöntämän käyttäjätunnuksen ja salasanan.

Tutkimuksen tulokset julkaistaan Työterveyslaitoksen Tietoa työstä -raporttisarjassa vuonna 2024.  Raportoimme tulokset ryhmätasolla. Arkistoimme tutkimusaineiston Työterveyslaitoksen tutkimusarkistoon tutkimusprojektin päättymisen ja aineistosta kirjoitettavien julkaisujen hyväksymisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 31.12.2025.  

Lisätietoa tutkimuksesta antavat projektipäällikkö Simo Kaleva ja vastuututkija Ritva Horppu.

Lisätiedot

Simo Kaleva                                                         
projektipäällikkö                                                        
tutkija, Työterveyslaitos                                                         
simo.kaleva [at] ttl.fi
                                                                   

Ritva Horppu  
vastuututkija,
erityisasiantuntija, Työterveyslaitos 
ritva.horppu [at] ttl.fi 

 
Suomen Yrittäjien logo.
Työsuojelurahaston logo