Tutkimustiedote: Palvelukehitys työterveyshuollon toimintaympäristön muutoksissa (PALMU) -hanke

Pyydämme Sinua vastaamaan kyselyyn, joka on osa Kelan rahoittamaa ja Työterveyslaitoksen toteuttamaa Palvelukehitys työterveyshuollon toimintaympäristön muutoksissa -hanketta. Hankkeen aikataulu on 1.4.2022-31.10.2023.

Tällä hankkeen tutkimusosioon kuuluvalla kyselyllä selvitetään työterveyshuollon palveluiden  käytettävyyttä, hyödyllisyyttä ja helppokäyttöisyyttä työterveyshuollon asiakkaiden ja ammattilaisten  kokemana. Lisäksi haastattelemme työterveyshuollon kehittäjiä työterveyshuollon Kela-korvattavien  palvelujen kehittymisestä toimintaympäristöön kohdistuneisiin haasteisiin liittyen (mm. digitalisaatio,  koronavirusepidemia, kilpailutilanne).

Kaikkia saatuja tuloksia hyödynnetään hankkeen kehittämisvaiheen työpajassa, jossa työterveyshuollon asiantuntijoiden ja sidosryhmien avulla tuotetaan tietoa työterveyshuollon Kela-korvattavan palvelukehityksen vahvuuksista, heikkouksista, uhista ja mahdollisuuksista. Tulokset julkaistaan hankkeen loppuraportissa sekä tieteellisissä artikkeleissa. 

Kysely toteutetaan sähköpostikyselynä. Tutkimuslupa kyselyn toteuttamiseen on saatu organisaatioilta, jonka nimeämät yhteyshenkilöt välittävät kyselylinkin vastaajille. Kyselylinkki on ns. avoin linkki ja tiedot kerätään ilman mitään tunnistetietoja. Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista ja siihen vastaaminen kestää noin 10–15 minuuttia. Vastaamalla kyselyyn vastaaja antaa suostumuksen tutkimukseen osallistumisesta ja aineiston käytöstä tutkimukselliseen käyttöön. Koska tiedot kerätään ilman tunnistetietoja ei vastausten jättämisen jälkeen ole mahdollista tunnistaa yksittäisiä vastaajia aineistosta ja perua suostumustaan.  

Kerätyn tutkimusaineiston omistusoikeus on Työterveyslaitoksella. Tutkimusaineistoon pääsevät vain  tutkimusryhmän jäsenet, ja meitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Käsittelemme ja säilytämme aineistoa  tietoturvallisesti Työterveyslaitoksen palvelimella. Noudatamme tutkimusta koskevaa lainsäädäntöä ja  Työterveyslaitoksen salassa pidettävien aineistojen käsittely- ja tietoturvaohjetta. Työterveyslaitoksen  tietojärjestelmät ovat suojatut palomuureilla ja niiden käyttöoikeudet vaativat tietohallinnon myöntämän  käyttäjätunnuksen ja salasanan. Arkistoimme kerätyt tiedot pysyvästi Työterveyslaitoksen tutkimusarkistoon tutkimusprojektin päättymisen ja tutkimusaineistosta kirjoitettavien tieteellisten julkaisujen hyväksymisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 31.12.2025.   

Tervetuloa osallistumaan tutkimukseen, josta toivomme olevan hyötyä tarkoituksenmukaisten ja  asiakaslähtöisiä työterveyspalveluja kehitettäessä. Hankkeen vastuullisena johtajana toimii johtava  asiantuntija, TtT Sari Nissinen. 

Lisätietoja

Sari Nissinen, projektipäällikkö 

Topeliuksenkatu 41 b, 00250 Helsinki 

sari.nissinen [at] ttl.fi 

puh. 043 8252435