Hanke

Palvelukehitys työterveyshuollon toimintaympäristön muutoksissa (PALMU)

Hankkeessa selvitetään työterveyshuollon Kela-korvattavan toiminnan palvelukehityksen tilannetta. Tarkoitus on lisätä ymmärrystä palvelukehityksestä ja mahdollisuuksia ennakoida toimintaympäristössä viime vuosina tapahtuneiden muutosten vaikutusta palveluiden toteuttamiseen.
Lääkäri puhuu toimistossa videopuhelua.

Aikataulu

5/2022–11/2023

Tavoitteet

Työterveyshuollon toimintaympäristöön on kohdistunut viime vuosina haasteita liittyen muun muassa digitalisaatioon, koronavirusepidemiaan ja kilpailutilanteeseen. Hankkeen tarkoitus on selvittää työterveyshuollon Kela-korvattavan toiminnan palvelukehitystä näihin haasteisiin liittyen. 

Aineistot ja menetelmät

Työterveyshuollon Kela-korvattavien palveluiden muutoksia, haasteita ja kehittämistarpeita selvitetään haastattelututkimuksella, johon osallistuu työterveyshuollon palvelukehityksen asiantuntijoita.

Palveluiden käytettävyyttä, hyödyllisyyttä, helppokäyttöisyyttä ja kehittämistarpeita puolestaan selvitetään kyselytutkimuksella työterveyshuollon ammattilaisille, työntekijäasiakkaille sekä työnantaja-asiakkaille ja yrittäjille.

Lisäksi tuotetaan työpajaan pohjautuen asiantuntija-analyysi työterveyshuollon Kela-korvattavien palveluiden vahvuuksista, heikkouksista, uhista ja mahdollisuuksista sekä asiantuntijoiden johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset Kela-korvattavasta palvelukehityksestä.

Hankkeen tutkimustiedote

Tulokset ja vaikuttavuus

Hankkeen tulosten avulla lisätään tietoisuutta ja läpinäkyvyyttä työterveyshuollon palvelukehityksen tilasta. Lisäksi voidaan ennakoida toimintaympäristön muutosten vaikutusta Kela-korvattavien työterveyspalvelujen toteuttamiseen.

Tuloksia voidaan hyödyntää

  • tarkoituksenmukaisten ja asiakaslähtöisten työterveyspalvelujen suunnittelussa ja kehittämisessä
  • työterveyshuollon palvelujen toteuttamisen kehittämisessä ja työterveysyhteistyössä 
  • työterveyspalveluihin liittyvissä ohjeistuksissa
  • työnantajien työterveyshuollon kustannusten korvausmenettelyyn liittyvässä päätöksenteossa. 

Rahoittaja

Kela

Kysy hankkeesta

Sari Nissinen

Sari Nissinen

projektipäällikkö, johtava asiantuntija

Sähköpostiosoite
sari.nissinen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2751