OIRA – vuorovaikutteinen riskinarvioinnin verkkotyökalu

OiRA, vuorovaikutteinen riskinarvioinnin verkkotyökalu, helpottaa riskien arvioinnin toteutusta pienyrityksissä. OiRA tarjoaa maksuttoman ja helppokäyttöisen menetelmän riskinarviointiprosessiin, joka alkaa työpaikan riskien tunnistamisesta, etenee korjaavien toimenpiteiden määrittämiseen ja päättyy riskien raportointiin ja seurantaan. Hyvät työolot ovat tuloksen turva!

auton moottori

OiRA löytyy Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston sivuilta ja siitä on oma versionsa useille eri aloille. Useita versioita on saatavilla englannin kielellä. Tällä hetkellä suomeksi OiRA on laadittu

Avainsanat

euosha