Algoritminen johtaminen muuttaa työtä

Työelämäkeskustelussa vilisee nyt uusia teknisiä sanoja. Puhutaan algoritmeista, automaatiosta ja tekoälystä. Mistä algoritmisessa johtamisessa oikeastaan on kyse ja miten se vaikuttaa esihenkilöihin ja työntekijöihin?
-
Heidi Lahti
Heidi Lahti
tutkija
Henkilökuva Virpi Kalakoski
Virpi Kalakoski
tutkimuspäällikkö

Algoritminen johtaminen tarkoittaa sitä, että johtamisen ja esihenkilötyön tehtäviä täydennetään tai korvataan digitaalisilla työkaluilla, automaattisilla järjestelmillä tai tekoälyllä.

Tämä ei ole arkea vain alustatyössä, vaan yleistyy vauhdilla myös tavanomaisilla työpaikoilla. Vastuuta työtehtävien jakamiseen ja aikatauluttamiseen, työn tavoitteiden asettamiseen ja työn valvontaan voidaan antaa digitaalisille järjestelmille. Algoritmit voivat myös arvioida työsuorituksiamme ja päättää palkitsemisesta.

Algoritminen johtaminen muuttaa tapaa järjestellä ja toteuttaa johtamistyötä. Tämä vaikuttaa niin esihenkilöiden kuin työntekijöidenkin työn arkeen. Rutiiniluontoisten tehtävien siirtäminen algoritmeille voi tehostaa ja selkeyttää esihenkilön omaa työtä ja vapauttaa aikaa alaisille.

Työntekijöille digitaalisilla työkaluilla johtaminen voi tarkoittaa lisääntynyttä tukea ja kohtaamisia ihmisesihenkilön kanssa.

Johtamistehtävien automatisointi voi kuitenkin näyttäytyä myös kuormittavana työn valvontana, lisääntyneenä aikapaineena tai kaventuneina mahdollisuuksina hallita omaa työtä.

Tutkimusten perusteella algoritmisen johtamisen vaikutukset riippuvat paljon siitä, millä tavalla digiä ja tekoälyä käytetään johtamisen tukena:

  • Onko työpaikalla keskusteltu siitä, mitä työssä ja työntekijöistä kertyvää dataa käytetään esihenkilötyössä ja miten?
  • Tavoitellaanko automaatiolla pelkkää toiminnan tehostamista vai pyritäänkö myös tukemaan työntekijöiden palautumista ja hyvinvointia sekä työn turvallisuutta?
  • Miten varmistetaan, että datalla ja tekoälyllä johtaminen toteutetaan reilusti ja oikeudenmukaisesti?
  • Tiedämmekö edes, mitkä esihenkilötyön tehtävät jo hoituvat automaattisesti ja mitkä ovat edelleen ihmisen vastuulla?

Uusi tutkimus on käynnistynyt – tule mukaan!

Algoritminen johtaminen on tavanomaisilla työpaikoilla niin uusi asia, että tutkittua tietoa sen vaikutuksista on hyvin vähän. Teknologian kehitys on kuitenkin mahdollista valjastaa työelämän käyttöön tavalla, joka edistää työn terveellisyyttä ja turvallisuutta.

Tämä edellyttää, että pysähdymme havainnoimaan, mitä oikeastaan on tapahtumassa sekä pohtimaan, miten voimme teknologian käyttäjinä toimia näiden tavoitteiden edistämiseksi.

Juuri käynnistyneessä tutkimuksessa keräämme tietoa algoritmisen johtamisen nykytilasta ja vaikutuksista työhön ja ihmisiin työssä. Tulosten pohjalta kehitämme työkaluja algoritmiseen johtamiseen liittyvien riskien arviointiin ja hillitsemiseen sekä hyötyjen lisäämisen tueksi.

Millä tavoin teidän työpaikallanne hyödynnetään algoritmista johtamista? Mitä hyviä ja huonoja puolia siihen liittyy? Anna meille viisi minuuttia aikaasi ja osallistu Algoritminen johtaminen työelämässä -taustakyselyyn.

Haemme parhaillaan tutkimukseen myös organisaatioita, joissa selvitämme asiaa tarkemmin haastatteluiden avulla.

Lisätietoa hankkeesta ja siihen osallistumisesta saat tutkimuspäällikkö Virpi Kalakoskelta (virpi.kalakoski [at] ttl.fi, puh. +358 30 474 2242) ja Algoritminen johtaminen työelämässä (ALGOSH) -hankkeen sivulta.
 

Avainsanat

Jaa sisältö somessa!