Työhyvinvoinnin päätösten tulee perustua tietoon – maksuton opas sote-alalle

Työhyvinvoinnin johtamisessa keskeistä on henkilöstöön liittyvän tiedon hyödyntäminen. Työterveyslaitoksen uusi opas auttaa sosiaali- ja terveysalan organisaatioita edistämään työhyvinvointia tiedon ja sen analysoinnin avulla. Kun työhyvinvoinnin näkökulma on mukana kaikissa organisaation päätöksissä, työhyvinvointia edistetään pitkäjänteisesti.
-

Työterveyslaitoksen mediatiedote 22.11.2022

Työhyvinvoinnin tiedolla johtaminen sote-alalla -opas tarjoaa toimintatapoja työhyvinvoinnin edistämiseen ja muutosten toteuttamiseen tiedolla johtamisen näkökulmasta. Opas on suunnattu ensisijaisesti johdolle ja esihenkilöille sosiaali- ja terveysalalla, mutta myös hyvinvointialueet voivat hyötyä oppaasta.

Tiedolla johtamisessa oleellista on löytää omalle organisaatiolle soveltuvat tiedon lähteet, joiden avulla työhyvinvointia ja sitä ennakoivia tekijöitä tarkastellaan.

– Sote-organisaatioissa ollaan tottuneita hyödyntämään asiakas- ja kuntalaistietoa. Sen sijaan oman henkilöstön työhyvinvointitiedon hyödyntämiseen kannattaa vielä satsata ja hakea sieltä tukea työhyvinvoinnin kehittämiseen, sanoo erityisasiantuntija Mervi Halonen Työterveyslaitoksesta.

Kerätyn tiedon yhdistäminen muuhun saatavilla olevaan tietoon, kuten potilasturvallisuuteen, on myös vähäistä monissa sote-organisaatioissa. Organisaatioissa tulee tunnistaa, millaista tietoa heillä on jo käytettävissä ja miten tietoja voitaisiin yhdistää toisiinsa työhyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta.

Työhyvinvoinnin strategisen johtamisen merkitys korostuu sote-alalla

Työntekijöiden hyvinvointi tulee huomioida osana kaikkea organisaation toimintaa. Sote-alan niukkojen henkilöstöresurssien takia työntekijöiden hyvinvointiin keskittyminen on ensiarvoisen tärkeää.

– Hyvinvoiva työntekijä suoriutuu tehtävistään ja sitä kautta edistää organisaation tavoitteiden saavuttamista. Sote-alalla tämä näkyy esimerkiksi potilastyytyväisyytenä ja -turvallisuutena sekä alan vetovoimaisuutena, sanoo johtava tutkija Liisa Mäkelä Työterveyslaitoksesta.

Johdon vastuulla on varmistaa, että työhyvinvoinnin kehittäminen on osa strategista johtamistyötä. Kaikkia työhyvinvointiin liittyviä kysymyksiä ei tarvitse ratkaista kerralla, vaan työhyvinvoinnin johtaminen on pitkäjänteistä toimintaa. 

– Tiedolla johtamisen näkökulmaa voi aluksi hyödyntää yhden strategisesti keskeisen ongelman parissa. Jos keskeinen ongelma on esimerkiksi henkilöstön vaihtuvuus, kannattaa lähteä selvittämään sitä ennustavia tekijöitä. Tärkeää on myös rakentaa ymmärrystä tulevaisuuden kehityssuunnista, sanoo tutkimuspäällikkö Maarit Kauppi Työterveyslaitoksesta.

Tutustu oppaaseen

Lisätiedot

  • Mervi Halonen, erityisasiantuntija, Työterveyslaitos, 030 474 2483, mervi.halonen [at] ttl.fi (mervi[dot]halonen[at]ttl[dot]fi)
  • Liisa Mäkelä, johtava tutkija, Työterveyslaitos, 030 474 3349, liisa.makela [at] ttl.fi (liisa[dot]makela[at]ttl[dot]fi) 
  • Maarit Kauppi, tutkimuspäällikkö, Työterveyslaitos, 030 474 3058, maarit.kauppi [at] ttl.fi (maarit[dot]kauppi[at]ttl[dot]fi)

Jaa sisältö somessa!