Digitaalinen tavoitettavuus – ongelma vai ratkaisu?

Kun työpäiväni päättyy, laitan tietokoneeni kiinni ja suljen työkännykkäni. Avaan työvälineet vasta, kun seuraava työpäivä alkaa. Sillä aikaa joiltain työnkavereiltani on tullut viestejä iltaisin ja viikonloppuisin. Vastauksia he eivät minulta kuitenkaan odota silloin.
-
Henkilökuva Marja Känsälä
Marja Känsälä
erikoistutkija

Digitalisaatio kaikkien kaveriksi -hankkeessa tutkimme esimerkiksi sitä, millaisia ongelmia ja ratkaisuja digivälineiden käytössä on havaittu. Haastattelimme yhteensä 29:ää logistiikka-, opetus- ja työterveysalan työntekijää, esihenkilöä, johtajaa tai kehittäjää.

Haastatteluaineistoa analysoidessamme törmäsimme siihen, että ei olekaan niin yksinkertaista, mikä on ongelma ja mikä ratkaisu. Se, mikä on toiselle ongelma, voi olla toiselle ratkaisu.

Digitaalisten välineiden myötä työ on yhä läpinäkyvämpää. Työntekijän näkökulmasta järjestelmästä saatu tieto voi kuitenkin olla puutteellista ja johtaa esimerkiksi liian tiukkoihin aikatauluihin. Tietojärjestelmien lisäksi tarvitaan aina ihmistä ja hänen kokemustaan ja tulkintaansa.

Esimerkiksi logistiikka-alalla tietotekniikka ei aina kerro, kuinka paljon ajamiseen menee oikeasti aikaa. Kuittauksia ei tehdä välttämättä reaaliajassa, jolloin tarvitaan myös silmämääräistä arviointia. Työnjohdon näkökulmasta työn läpinäkyvyys tuottaa tilannekuvia työstä sekä mahdollisuuden ohjata ja johtaa työtä entistä paremmin. Työntekijöiden näkökulmasta nousee kokemuksia liiankin tarkasta ja jatkuvasta valvonnasta. Kysymys luottamuksesta on keskeinen.

Digivälineet lisäävät työntekijän tavoitettavuutta. Uutena työvälineenä kuljettajien työhön on tullut WhatsApp, jota pidetään hyvänä ryhmäviestinnässä. Se on nopea ja siihen voi reagoida silloin, kun se on työn kannalta mahdollista.

Toisaalta WhatsAppin koetaan häiritsevän työrauhaa. Kuljettajat kokevat, että työnjohdon viesteihin tulisi reagoida taukoajallakin. WhatsApp-viestintään on matala kynnys puheluun verrattuna. Työajan ulkopuolella viestimistä pidetään soittamista parempana, jolloin kuljettaja voi reagoida silloin kun haluaa.

Jatkuva tavoitettavuus on todellisuutta erityisesti työnjohdolla, mutta myös työntekijöillä, ja työ tulee vapaa-ajallekin.

Digikaveri-hankkeen työpajassa ideoitiin, minkälaisilla käytännöillä esimerkiksi tällaisiin haasteisiin voitaisiin vastata. Työntekijä itse voisi kytkeä työhön liittyvien WhatsApp-viestien hälytykset pois päältä vapaa-ajalla ja vastata viesteihin vasta työajalla.

Ajattelen, että tämän pitäisi silloin olla aidosti jokaisen oma valinta. Työhön liittyvissä WhatsApp-ryhmissä mukanaolon pitäisi olla vapaaehtoista. Se edellyttää, että tieto saavuttaa kaikki muutakin kautta.

On myös hyvä selvittää, miten työntekijät suhtautuvat siihen, että viestitetään WhatsAppin kautta vapaa-ajalla. Työntekijöitä voi pyytää kertomaan, jos WhatsApp-viestit työajan ulkopuolella häiritsevät.

Mielestäni on tärkeää, että tämä on helppoa tehdä leimautumatta. Työpaikan pelisäännöt ja kulttuuri ovat tässä avainasemassa.

Lisätietoja: Digitalisaatio kaikkien kaveriksi (Työterveyslaitoksen tutkimushankkeen esittely)

Avainsanat

Jaa sisältö somessa!