Et voi ulkoistaa tekoälyn hyödyntämistä parille data-analyytikolle

Kun koko henkilöstö puhuu tekoälystä samaa kieltä, sujuu tekoälyn hyödyntäminen sutjakkaasti ja onnistumisista iloitaan yhdessä. Ja parhaimmillaan porukka lähtee kehittämään tekoälystä jotain uutta!
-
Henkilökuva Tiina Heusala
Tiina Heusala
kehittämispäällikkö

Kun tekoälyn hyödyntämistä suunnitellaan, kannattaa koko organisaatio ottaa mukaan muutokseen. Tämä on yksi tärkeimpiä oivalluksiani erilaisia tekoälyprojekteja seuranneena. Toisin sanoen silloin, kun organisaatiossa suunnitellaan tekoälyn hyödyntämistä – erityisesti suuremmassa mittakaavassa – kannattaa muutokseen osallistaa koko organisaatio.

Tätä ajatusta tukee myös mm. Teknologiateollisuuden Koulutus ja osaaminen -linjaus, jonka mukaan työelämän murros vaatii kaikilta osaamisen päivittämistä.

Tekoälyprojektit ovat paljon muutakin kuin teknologia-asioita.

Ollaan yhdessä ylpeitä

Olen vetänyt Työterveyslaitoksen oman henkilöstön tekoälyosaamisen kehittämistä sekä ryhmää, jossa työstimme monipuolisen Työ, tekoäly ja ihminen -verkkokoulutuksen suomalaisille työpaikoille. Olen huomannut, että tekoälyprojektit ovat uusia asioita suurelle osalle henkilöstöstä.

Monet ovat innostuneita tekoälystä uutena ilmiönä, mutta osa ihmisistä on myös huolissaan oman työnsä muuttumisesta tai jopa menettämisestä. Usein myös uutisotsikoissa korostuu se, miten tekoäly mahdollisesti korvaa ihmisiä ja vie työpaikkoja.

Tällaisiin huoliin auttaa tieto. Koulutuksen kautta henkilöstö ymmärtää paremmin tekoälyn tuomia mahdollisuuksia ja päivittää osaamistaan tekoälystä ja muuttuvasta työstä. Kun uhkakuvien sijaan tieto tekoälyn mahdollisuuksista lisääntyy, ihmiset kokevat, että he pysyvät tärkeänä osana työelämää myös tulevaisuudessa.

Henkilöstön mukaan ottaminen muutokseen osallistaa ja myös sitouttaa henkilöstöä tuleviin muutoksiin. Kannattaa myös huomioida, että mahdollisista onnistumisista voidaan olla yhdessä ylpeitä, kun asiat koetaan yhteisinä.

Esimerkkien kautta yhteiseen ymmärrykseen

Esimerkit siitä, miten tekoälyä on eri tavoin hyödynnetty yrityksissä ja muissa organisaatioissa, sekä esimerkit tekoälyn organisaatioon viemisestä ovat saaneet verkkokoulutuksen pilottiasiakkailta kiitosta. Asiakkaat kertovat, että koulutuksessa syntyy ideoita, miten tekoälyä voitaisiin hyödyntää omassakin organisaatiossa, ja ihmiset ovat myös valmiita kokeilemaan tätä hyödyntämistä.

Ja kun henkilöstöllä on perustiedot tekoälystä, voidaan sen hyödyntämismahdollisuuksistakin puhua yhteisellä kielellä.

Ilman laajemman ymmärryksen luomista data-analyytikoilta kuluu huomattava aika ihan perusymmärryksen luomiseen ihmisille ennen kuin projektit pääsevät alkuun. Tekoälyn hyödyntämistä ei siis voi ulkoistaa vain teknologiajohtajalle tai muutamalle data-analyytikolle.

Monenlainen osaaminen tuottavien tekoälyprojektien rikkaus

Yksi tärkeä havaintoni tekoälyprojekteista on myös, että tuottavassa tekoälyprojektissa on monenlaista osaamista mukana. Kun henkilöstö on muutoksessa mukana, voivat kaikki työntekijät pohtia tekoälyn hyödyntämistä omienkin tehtäviensä näkökulmasta. T

ekoälyprojektien suunnitteluun ja ideointiin kannattaakin ottaa mukaan ihmisiä, joilla on erilaiset taustat. Tämä tuli hyvin selkeästi esiin, kun Työterveyslaitoksessa ideoimme tekoälyn hyödyntämismahdollisuuksia poikkitieteellisissä pienryhmissä, ja innostuneilta ihmisiltä tuli upeita uusia ideoita palveluun ja tutkimukseen liittyen. Yksi tuntee hyvin koneoppimisen, toinen asiakkaiden tarpeet, kolmas työturvallisuuden jne.

Tekoälyn hyödyntämisessä on niin monenlaisia soveltamismahdollisuuksia, että erilaiset taustat ovat avainasemassa hyödyntämisen ideoinnissa - kunhan kaikki ensin puhuvat tekoälystä samaa kieltä.

Entä teidän työpaikalla? Löytyisikö kombinaatio, jolla jalostuu kuningasidea vaikkapa ihan uudesta liiketoiminnasta tai palvelualueesta? 

Jaa sisältö somessa!