Hyvä johtaminen varmistaa kasvun edellytykset

On kyse sitten tutkimustiedosta tai yritysvalmentajien puheista, yksi näkökulma toistuu poikkeuksellisen usein: johtajan tehtävänä on varmistaa kasvun edellytykset. Miten käytännössä tulisi johtaa, jotta kasvua tapahtuu?
-
Peter Peitsalo
Peter Peitsalo
erityisasiantuntija

Tässä tekstissä etsin tuohon kysymykseen vastauksia sekä tutkimuksen että käytännön valmennuskokemuksen kautta.

Olen työskennellyt yli 15 vuotta valmentajana eri organisaatioissa ja käynyt lukemattomia keskusteluja siitä, mille tausta-ajattelulle hyvän johtamisen tulisi perustua. Nämä keskustelut päätyvät samaan lopputulemaan, johon esimerkiksi Googlen Project Oxygenin tulokset viittaavat:

Hyvä johtaja asettaa toiset itsensä edelle ja pyrkii luomaan sellaisia toimintamalleja ja kulttuuria, jotka tukevat onnistumisen edellytyksiä. 

Onnistumisen kulttuuria voidaan vahvistaa keskittymällä kolmeen näkökulmaan: 

1. Tue johdettavien ammatillista kehittymistä

Hyvä esihenkilö tietää, minkälaista osaamista ja tekemistä tavoitteiden saavuttaminen edellyttää. Kun esihenkilö antaa palautetta ja vastuuta ja toimii oman porukkansa valmentajana, hän tukee samalla oppimista arjessa. Näihin kaikkiin viitataan myös aiemmin mainituissa Googlen tutkimustuloksissa.

2. Kehitä tiimiä

Valtaosa työelämän nykyisten haasteiden ratkaisuista edellyttää toimivaa yhteistyötä. Siksi esihenkilön keskeisimpiin tehtäviin kuuluukin oman joukkueen rakentaminen ja valmentaminen. Siinä pitää huomioida sekä tavoitteellisuus että tiimin psykologinen turvallisuus. Menestyvässä ja hyvinvoivassa työyhteisössä molempiin on kiinnitetty huomiota.

3. Varmista organisaation menestys

Kaiken työn tarkoituksena on varmistaa organisaation menestys. Usein tämä tapahtuu hyvän asiakas- ja työntekijäkokemuksen myötävaikutuksella. Asettumalla organisaation, tiimin tai yksittäisen johdettavan palvelukseen esihenkilö voi aidosti luoda olosuhteet, joissa on mahdollista saavuttaa tulokset ja voida hyvin. Tätä helpottaa, jos työpaikalla ymmärretään riittävästi niin palvelevan kuin valmentavankin johtamisen ideologiaa ja työkaluja.

Johtamista voi ja kannattaa harjoitella

On monta tapaa olla hyvä esihenkilö. Myös erilaiset tilanteet edellyttävät esihenkilöltä kykyä joustaa ja olla tarpeen mukaan joko jämäkkä päätöksentekijä tai empaattinen, läsnä oleva kuuntelija.

Harvoin kukaan on mestari kaikessa siinä, mitä hyvään johtamiseen sisältyy. Kuitenkin kyse on pitkälti harjoiteltavissa olevista taidoista.

Niitä taitoja myös kannattaa säännöllisesti harjoitella, oli kyse sitten tiukan tavoitteellisesta asiajohtamisesta tai ihmisten innostamisesta, sitouttamisesta ja motivoinnista. Moni esihenkilö onkin kertonut, että harjoittelu on tuottanut nopeasti myönteisiä muutoksia sekä omaan johtamisarkeen että tiimin toimintaan.

Vaikutukset näkyvät heidän mukaansa niin työskentelyn tuloksellisuudessa kuin työilmapiirissäkin. Eli johtamisen harjoittelu kannattaa!

Avainsanat

Jaa sisältö somessa!