Kuinka freelancerit ylittävät alustatyön digitaalisia kuiluja?

Millaisia digitaalisia kuiluja alustatyössä on? Digitaaliset kuilut tarkoittavat ihmisten eroja digivälineiden käytössä ja hyödyntämisessä. Olemme haastatelleet globaalilla Upwork-alustalla työskenteleviä Suomessa asuvia freelancereita.
-
Henkilökuva Laura Seppänen
Laura Seppänen
tutkimuspäällikkö

Alustatyö tarkoittaa, että usein väliaikaisten työtehtävien tarjoajat ja tekijät löytävät toisensa digitaalisen alustan välityksellä.

Virtuaalisessa,globaalissa tietotyössä freelancerit voivat työskennellä joustavasti paikasta riippumatta ja periaatteessa valita tehtäviä oman kiinnostuksensa mukaan. Asiakas ja freelancer eivät tapaa fyysisesti juuri koskaan, ja työ on täysin digivälineiden varassa.

Käyttötavat muodostavat kuiluja alustatyössä

Upworkin kautta työskentelevät voivat olla ohjelmoijia, kielenkääntäjiä, hakukoneoptimoijia, graafisia suunnittelijoita tai monen muun alan osaajia. Kaikki Upwork-freelancerit tietysti käyttävät digitaalista alustaa, mutta käyttötavoissa on eroja. Käyttötapakuilu tarkoittaa kuilua niiden välillä, joilla on kyky, motivaatio ja mahdollisuus käyttää digitaalisia sovelluksia taitavasti sekä niiden, joilla näitä ei ole.

Virtuaalinen työnvälitysalusta on suuri joukko erilaisia ohjelmia: välineitä profiilin rakentamiseen, neuvova puhelintuki, keskustelupalsta, viestintäohjelmia ja paljon muuta. Käyttötapa tarkoittaa sitä, kuinka laajasti ja taiten freelancerit käyttävät näitä ohjelmia. Esimerkiksi vain harvat haastatellut freelancerit olivat käyttäneet keskustelupalstaa.

Kokeilemalla ja kokemuksen myötä freelancerit laajentavat alustaohjelmien ja suodattimien käyttöä. Jos freelancer tutkii Upworkin riidanratkaisutapoja, hän oppii esimerkiksi valmistautumaan mahdollisiin riitatilanteisiin varmistalla ja tallentamalla sähköpostiin asiakkaan kanssa suullisesti sovitut ehdot.

Freelancerit ovat kekseliäitä ja käyttävät ohjelmia myös uusin tavoin. Yksi tapa ylittää käyttötapakuilu on se, että freelancer kirjautuu alustalle myös asiakkaan ominaisuudessa.

Hyödyntämiskuilua ylitetään parantamalla mainetta

Jos freelancer on aktiivinen, tekee hyvää työtä ja saa hyviä arviointeja, hänen maineensa kasvaa. Tällöin alustan algoritmit nostavat hänet entistä paremmin asiakkaiden nähtäville. Hyvällä maineella voi myös hinnoitella työnsä paremmin.

Hyödyntämiskuilu tarkoittaa kuilua niiden välillä, jotka kykenevät digitalisaation avulla vahvistamaan asemaansa ja mahdollisuuksiaan työssä tai yhteiskunnassa sekä niiden, joiden asema ja mahdollisuudet heikkenevät.

Hyödyntämiskuilun ylittämisestä voidaan puhua silloin, kun freelancer alkaa tietoisesti rakentaa mainettaan eli ammatillista asemaansa alustalla. Hän voi tutkia maineen rakentumisen algoritmisia mekanismeja alustalla. Esimerkiksi eräs freelancer selvitti, että avoinna olevat asiakassopimukset ilman toimintaa ja rahaliikennettä heikentävät mainetta. Siksi hän lopetti heti sellaiset sopimukset. Jos freelancer toimii asiakkaana, hän hyötyy siitä näkemällä kilpailijoidensa tarjouksia ja hintoja.

Joskus asiakkaiden arviot eli ”reittaukset” eivät ole hyviä, vaikka työ olisi tehty laadukkaasti. Tällöin freelancer voi selvittää asiakkaalta syyn ja selittää uusille asiakkaille, mistä huono arvio on johtunut. Hyödyntämiskuilua ylitetään myös ja ehkä ennen kaikkea sosiaalisin taidoin asiakkaiden kanssa. Keskeistä hyödyntämiskuilun ylittämisessä on oivaltaa, kokeilla ja käyttää käsillä olevia digivälitteisiä vaikutusmahdollisuuksia.

Kaikkien maine ei kuitenkaan kasva kilpailluilla markkinoilla, ja osa freelancereista siirtyy pois alustoilta. On mahdollista, että alustatyö kasvattaa freelancereiden välistä hyödyntämiskuilua. Tutkittavaksi jää, helpottaako alustatyö digikuilujen ylittämistä myöhemmin työuralla.

Jaa sisältö somessa!