Mikä saa sinut innostumaan ja jaksamaan työssäsi? Ajatuksia esittävien taiteiden parista

Työpaikoilla ja työryhmissä keskitymme usein ongelmakohtiin ja niiden ratkaisemiseen. Ei unohdeta voimavaroja, jotka auttavat vastaamaan työn vaatimuksiin ja palautumaan.
-
Susanna Visuri
Susanna Visuri
vanhempi asiantuntija

Floor is Yours! -hankkeessa tutkimme esittävien taiteiden turvallisuusjohtamista ja -kulttuuria sekä kehitimme työkaluja työturvallisuuden ja hyvinvoinnin tueksi yhdessä alan toimijoiden kanssa.

Samalla selvitimme, mikä tukee esittävissä taiteissa toimivien (esimerkiksi teatteri, musiikki, tanssi, ooppera, sirkus) työssä innostumista ja jaksamista – ja siihen haluan tässä blogissa palata.

Sillä myönteisen ja hyvän muisteleminen on voimaannuttavaa ja rakentaa samalla uskoa tulevaan. Samalla se muistuttaa, että myös näinä aikoina me pystymme yhdessä luomaan ja vaalimaan niitä voimavaratekijöitä, jotka tukevat työssä innostumista ja jaksamista.

”Ylivoimaisen mahtavat tyypit duunissa”

Työkaverit tai kollegat – kyllä! Mahtavat, innostavat, tukea antavat, kannustavat ja ihanat ovat esimerkkejä adjektiiveista, joilla esittävissä taiteissa työskentelevät kuvaavat työkavereita tai kollegoita.

Koen samoin, ja samalla muistui mieleeni, että liian harvoin tulee kiitettyä kollegoitani – jaettua hyvää eteenpäin. Kollegoiden, moniammatillisen työyhteisön tai työryhmän tuki auttaa myös vaikeampina hetkinä.

Ilmapiiriin esittävän taiteen ammattilaiset liittävät sanoja hyvä, avoin, hauska, salliva, innostava, keskusteleva, luova, luottamuksellinen, toisten ajatuksia ja tekemistä arvostava. Tällaisessa ilmapiirissä on hyvä tehdä työtä, myös muilta toimialoilta saadun tutkimustiedon mukaan. Vaalitaan tällaista työyhteisöissämme!

”Rakastan työtäni”

Esittävissä taiteissa työskentelevät toivat esiin, miten taide työnä mahdollistaa itsensä toteuttamisen, uuden luomisen ja merkitysten tuottamisen taiteen avulla. Siihen liittyvät myös ilmaukset oman työn rakastamisesta sekä kutsumus- ja unelma-ammatissa toimimisesta.

Näitä työn imua rakentavia tekijöitä kuvaavat esiintyvien ja suunnittelevien taiteilijoiden lisäksi myös avustava ja tekninen henkilöstö sekä opetustyötä tekevät. He kokevat oman työnsä olevan merkityksellinen osa taidetyön kokonaisuutta.

Tämä kokonaisuuden osana oleminen ei liity vain esittävään taiteeseen. Voimme tarkastella oman työn tarkoitusta vaikkapa kahden kivenhakkaajan esimerkin kautta. Kun kivenhakkaajilta kysyttiin, mitä he tekevät, niin toinen vastasi ”hakkaan kivistä neliskulmaisia” ja toinen ”rakennan katedraalia”.

”Vaihtelevat ja innostavat työtehtävät”

Esittävän taiteen työn myönteisinä piirteinä tuotiin esiin esimerkiksi työn vaihtelevuus ja sopiva vaativuus, monipuolisuus, mielekkyys, uusien tuotantojen ja asioiden tekeminen sekä uusien ihmisten kohtaaminen ja heidän kanssaan työskentely.

Kuvatun kaltaisia työn voimavaroja löytyy paljon myös muilta toimialoilta – ja mikä parasta, näihin voimme myös itse vaikuttaa. Millaisia pieniä tai suurempia työn tekemistä sujuvoittavia kokeiluja olisi mahdollista ideoida ja toteuttaa sinun työpaikallasi? Rutiinit ovat tarpeen, mutta osaa niistä on syytä aika ajoin tuulettaa.

Työpaikoilla ja työryhmissä keskitymme usein ongelmakohtiin, muutostarpeisiin ja niiden ratkaisemiseen. Muistetaan kuitenkin sanoa ääneen ja tehdä näkyväksi myös jokaiselta työpaikalta löytyvät hyvin toimivat asiat, voimavarat ja vahvuudet.

Rakennetaan niiden päälle ja tavoitellaan niiden lisäämistä. Sillä vahvuudet ja voimavarat antavat meille sitä voimaa, joka auttaa vastaamaan työn vaatimuksiin, jaksamaan työssä ja palautumaan.

Lisää tietoa työssä jaksamista ja innostumista tukevista tekijöistä esittävissä taiteissa sekä muista tutkimuksen tuloksista on saatavilla Floor is Yours! -hankkeen loppuraportista.

Avainsanat

Jaa sisältö somessa!