Millaista on hyvä työkäyttäytyminen esittävissä taiteissa?

Pohdimme Floor Is Yours! -hankkeen työpajoissa, mikä on hyvää ja vastuullista työkäyttäytymistä. Sen pohjalta työstetyt ohjeet on nyt julkaistu. Mitkä pelisäännöt ovat erityisen tärkeitä teidän työryhmässänne?
-
Heli Ansio
Heli Ansio
erityisasiantuntija

Esittävän taiteen aloilla on puhuttu viime vuosina paljon epäasiallisesta työkäyttäytymisestä. Häirinnän ja epäasiallisen työkäyttäytymisen tunnistamiseen, ehkäisemiseen ja käsittelyyn on laadittu erilaisia ohjeistuksia.

Me too -kampanjan myötä esimerkiksi Näyttelijäliitto julkaisi verkkosivuston, jossa ohjeistetaan seksuaalisen häirinnän tunnistamiseen ja siihen puuttumiseen työssä ja työhönotossa. Myös audiovisuaalisten alojen järjestöt julkaisivat ohjeistuksen seksuaalisen häirinnän ehkäisyyn elokuva- ja tv-alalla.

Häirinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta teatteri- ja elokuva-alalla sekä sukupuoleen perustuvasta syrjinnästä yleisemmin taidealoilla on tehty selvityksiä.

Selvityksissä ja ohjeissa tavataan korostaa, että työpaikoilla kannattaa laatia hyvän työkäyttäytymisen ohjeistus. Esittävässä taiteessa on kuitenkin tavallista, että työtä tehdään vaihtelevissa työpaikoissa ja erilaisin työllistymisen tavoin – toimeksiantosuhteissa, apurahansaajana tai yrittäjänä yhtä hyvin kuin palkkatyössä. Vuoden työ voi koostua useammalle tai jopa kymmenille työnantajille ja toimeksiantajille tehdyistä pätkistä. Työntekijän kannalta on silloin hankalaa, jos jokaisella työnantajalla on käytössään omat työkäyttäytymisen ohjeet.

Tästä syystä halusimme Työterveyslaitoksen Floor Is Yours! -hankkeessa tehdä koko esittävän taiteen alalle yhteiset hyvän ja vastuullisen työkäyttäytymisen ohjeet. Aloittaessamme meillä oli käytössä laaja kyselyaineisto sekä tutkimushaastatteluaineisto esittävän taiteen eri aloilta. Aineistossa tuotiin esiin erilaisia tilanteita, joissa alan ihmisiä oli kohdeltu huonosti työssä.

Toisaalta haastatteluissa ja kyselyssä myös korostui, että hyvin toimivat työryhmät ja -yhteisöt sekä työkaverit ovat esittävän taiteen työtä tekeville suuri voimavara. Jotain siis alalla selvästi tehdään oikein. Päättelimme, että alan ihmisillä on paljon tietoa siitä, mitä hyvä työkäyttäytyminen juuri esittävissä taiteissa käytännössä tarkoittaa.

Päätimme työstää hyvän työkäyttäytymisen ohjeistusta yhdessä alan ihmisten kanssa hankkeen järjestämissä työpajoissa, jotka oli suunnattu kaikille esittävän taiteen parissa työskenteleville.T yöpajoissa otimme oppia muiden toimijoiden tekemistä hyvän työkäyttäytymisen ohjeista. Työturvallisuuskeskuksen Työkäyttäytyminen-sivustolta löytyi kaikille toimialoille sopiva yleisohjeistus. Työterveyslaitoksen Askeleet kohti sopuisaa työyhteisöä -työkirja kuvaa vastuullisen työkäyttäytymisen piirteitä sekä työn tekemisen että vuorovaikutuksen näkökulmasta.

Työpajassa totesimme myös, että työkäyttäytymisen ympärillä leijuu monenlaista käsitteistöä:

Työturvallisuuslaissa puhutaan häirinnästä ja muusta epäasiallisesta kohtelusta, joka aiheuttaa terveydelle vaaraa. Arjessa epäasiallisesta käyttäytymisestä ja kiusaamisesta saatetaan puhua synonyymeina, mutta epäasiallinen käyttäytyminen voi saada muitakin kuin järjestelmällisen kiusaamisen muotoja: se voi olla esimerkiksi painostusta, epätasapuolisuutta, ulossulkemista tai ei-toivottuja seksuaalisväritteisiä puheita.

Käytetään myös vastuullisen ja vastuuttoman työkäyttäytymisen käsiteparia. Vastuuton työkäyttäytyminen ei ole kiusaamista, vaan muunlaista asiatonta tai piittaamatonta toimintaa, joka haittaa työn tekemistä.

Työpajoissa keräsimme osallistujilta konkreettisia ohjeita siitä, miten esittävän taiteen eri työtilanteissa käyttäydytään hyvin, asiallisesti ja vastuullisesti. Ohjeista keskusteltiin ja niitä muokattiin paremmiksi pareittain ja pienissä ryhmissä. Lopulta kaikkien ohjeet kirjattiin ylös ja jokainen sai äänestää niistä omaan työhönsä parhaiten sopivia.

Jälkikäteen me tutkijat luimme kaikki työpajoissa laaditut ohjeet, ryhmittelimme ne ja täydensimme niitä tutkimusaineistojemme pohjalta. Valmiit ohjeet (Hyvä työkäyttäytyminen -huoneentaulu pdf-muodossa) on julkaistu. Olisiko niille käyttöä sinun työryhmässäsi?

 

Lisätietoja:

Jaa sisältö somessa!