Hyvä työkäyttäytyminen

Hyvän yhteistyön pohja luodaan yhdessä – jokaisen hyvällä ja vastuullisella työkäyttäytymisellä.
-
Sisällysluettelo

Voit ladata alla olevan Hyvä työkäyttäytyminen -huoneentaulun (pdf) ja hyödyntää sitä työpohjana.

Hyvän työkäyttäytymisen huoneentaulu

Luomme yhdessä hyvän työyhteisön ja sitoudumme kukin hyvään työkäyttäytymiseen.

Vastuullisuus

Sitoudun yhteiseen tavoitteeseen ja työskentelen sitä kohti. Kannan vastuun omasta  toiminnastani ja työstäni. Noudatan ohjeita, aikatauluja ja yhteisiä sopimuksia.

 • Teen minulle annetut tehtävät parhaan osaamiseni mukaan ja viivyttelemättä. 
 • Pyydän apua, kun tarvitsen sitä.
 • Perehdyn toimintaohjeisiin.
 • Osallistun yhteisten tavoitteiden ja käytäntöjen  muotoiluun oman työni näkökulmasta.

Vuorovaikutus työtilanteissa

Kunnioitan kollegoitteni työtehtäviä, ammattitaitoa, mielipiteitä, aikaa, työrauhaa  ja yksityisyyttä. Puhun ja toimin siten, että kunnioitukseni välittyy muille.

 • Annan palautetta ystävällisesti ja asiallisesti. 
 • Vältän keskeyttämästä toisten työtä.
 • Suunnittelen työni siten, että toiset saavat mahdollisuuden tehdä omansa. 
 • Olen yhteydessä työasioissa vain työaikana, ellei toisin sovita.
 • Otan huomioon kollegoideni yksilölliset elämäntilanteet.
 • Otan huomioon toisten työmäärän ja työn vaatimukset.

Yhteisössä toimiminen

Luon puheellani ja teoillani avointa ja myönteistä ilmapiiriä sekä hyvää yhteishenkeä. Kohtelen muita yksilöinä, tasavertaisesti ja oikeudenmukaisesti.

 • Tervehdin, katson silmiin, hymyilen. 
 • Puhun ystävällisesti ja maltillisesti. Kuuntelen ja annan puheenvuoron. 
 • Välitän tietoa tasapuolisesti.
 • En arvota puhein tai teoin ihmisiä heidän ammattinsa, asemansa  (yhteiskunnassa tai työyhteisössä), koulutustaustansa, ikänsä, alkuperänsä, ihonvärinsä, kansalaisuutensa, kielensä, uskontonsa, vakaumuksensa, mielipiteidensä, terveydentilansa, vammansa, seksuaalisen suuntautumisensa tai sukupuolensa mukaan. 
 • Vaikka en ole kaikkien ystävä, olen kaikille ystävällinen.
 • Puutun epäkohtiin rakentavasti ja ajoissa

Pohtikaa vielä, mikä edellä mainittujen asioiden lisäksi on tärkeää omassa työyhteisössänne ja tekeillä olevassa tuotannossa. Hyödyntäkää huoneentaulua myös yhteistyötahojenne kanssa ja osana sopimuksia. 

Häiritsevään tai epäasialliseen käyttäytymiseen pitää puuttua

Työryhmän toiminnan käynnistyessä kannattaa sopia siitä, miten toimitaan, jos häirintää tai epäasiallista käyttäytymistä ryhmässä esiintyy. Monilla työnantajilla on jo käytössään oma hyvän työkäyttäytymisen ohjeistus ja ohjeet häirintätilanteissa toimimiseen. 

Jos tulee tilanteita, joissa joku käyttäytyy häiritsevästi tai epäasiallisesti, niihin on puututtava. Tilanteita ei tulisi ohittaa, sillä usein ne pitkittyessään myös muuttuvat vaikeammiksi. Ne vaikuttavat kielteisesti sekä yksilön hyvinvointiin että  yhteiseen tekemiseen.