Esittävän taiteen turva- ja hyvinvointiraideri

Tämän raiderin tavoitteena on esittävän taiteen tuotantojen turvallisuus ja tuotannoissa mukana olevien työhyvinvointi. Olemme koonneet raideriin tietoa ja työkaluja, jotka auttavat suunnittelemaan ja toteuttamaan turvallista työskentelyä. Ne ovat myös hyvä pohja kehittää turvallisuuden johtamista.
-
Sisällysluettelo

Jokaisella on oikeus turvalliseen työskentelyyn. Jokaisella on myös vastuu omasta toiminnastaan työryhmän tai työyhteisön jäsenenä – taidemuodosta, työtehtävästä tai työryhmän koosta riippumatta. Turvallisuus on kaikkien yhteinen asia. 

Turvallisuutta rakennetaan arjen yhteisessä tekemisessä toisten huomioimisella ja kollegoista välittämisellä. Erityisesti tuotantojen suunnitteluvaiheessa tarvitaan yhteistä keskustelua turvallisen toiminnan edellytyksistä, resursseista ja aikatauluista.

Päivittäisen arjen toimintaan tarvitaan turvallisuuden johtamista ja hallintaa. Sen tarkoituksena on luoda edellytyksiä ja osaamista toimia turvallisesti kaikenlaisissa esittävien taiteiden työympäristöissä: esityskäyttöön tarkoitetuissa tiloja, ei-esityskäyttöön tarkoitetuissa tiloissa (esim. kauppakeskukset, koulut, hoivayksiköt) tai ulkoilmaesityksissä.

Turvallisuutta pitää johtaa ja hallita kaikissa toiminnoissa ja tuotannon kaikissa vaiheissa niin isossa organisaatiossa kuin itsensätyöllistäjien pienissä työryhmissä.

Raiderin sisältö:

Tähän turvallisuus- ja hyvinvointiraideriin valikoitunut sisältö pohjautuu Floor is Yours! -hankkeen tutkimuskyselyihin, haastatteluihin ja havainnointeihin sekä työpajojen materiaaleihin. Olemme tietoisesti  nostaneet esiin muutaman keskeisen näkökulman, jotka tukevat alan toimijoiden omaehtoista turvallisuuden ja hyvinvoinnin kehittämistä.

Toivomme, että tämä edistää avointa, reilua, keskustelevaa ja oppivaa turvallisuuskulttuuria!

Asiantuntijamme

Susanna Visuri

Susanna Visuri

vanhempi asiantuntija
Sähköpostiosoite
Susanna.Visuri [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 7548
Heli Ansio

Heli Ansio

erityisasiantuntija
Sähköpostiosoite
Heli.Ansio [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2403

Avainsanat

Työhyvinvointi ja työkyky