Mitä kestävyyssiirtymä voi tarkoittaa työelämälle?

Yhteiskunnan rakenteet pitää muuttaa ilmaston kannalta kestäviksi. Tämä kestävyyssiirtymä voi vaikuttaa työntekijöiden arkeen. Siitä on tulossa uutta tutkimustietoa.
-
Fanni Moilanen
Fanni Moilanen
tutkija

Ilmastokriisin ratkaisuksi tarvitaan kestävyyssiirtymä, jonka avulla tavoitellaan muutosta hiilineutraaliin ja luonnonresursseja kestävästi hyödyntävään yhteiskuntaan.

Lainsäädännöllä ohjataan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen. Yrityksiltä ja kansalaisilta odotetaan kulutus- ja toimintatapojen muutosta ilmaston kannalta kestävämpiin vaihtoehtoihin.

Käytännössä siirtymä tarkoittaa ainakin fossiilisista polttoaineista luopumista ja luonnonresurssien kestämättömän käytön lopettamista. Yhteiskunnan rakenteet tulee muuttaa ilmaston kannalta kestäviksi.

Idea uuteen työtapaan voi tulla työntekijältä

Mutta mitä ilmastonmuutos ja kestävyyssiirtymä voivat tarkoittaa työntekijöille? Pyrimme vastaamaan tähän kysymykseen tutkimushankkeessamme ”Ilmastonmuutos ja työ – systemaattinen tiedonkeruu ilmastonmuutoksen työelämävaikutuksista”.

Tutkimushankkeen keskeinen sisältö on uuden, ilmastonmuutosaiheisen työelämäkyselyn kehittäminen ja ilmastonmuutokseen liittyvän työelämätiedon keruu.

Aiemmassa tutkimuksessa on arvioitu, että kestävyyssiirtymä vaikuttaa työntekijöiden arjessa ainakin kolmella tavalla:

  • Yhteistyö työpaikan ulkopuolisten toimijoiden kanssa, kuten asiakastyö, tuo työhön uusia ilmastonmuutokseen liittyviä aiheita.
  • Työpaikkojen omat ilmasto-ohjelmat voivat muuttaa työntekijöiden työkäytäntöjä.
  • Yksittäisten työntekijöiden aloitteet voivat muuttaa työtapoja ilmaston kannalta kestävämpään suuntaan.

Kyselytiedon keruun tavoitteena on tuoda esiin eri toimialojen ja eri alueilla työskentelevien työntekijöiden näkemyksiä ilmastonmuutoksen työelämävaikutuksista. Tiedustelemme työntekijöiden mielipidettä siitä, miten työpaikalla on kiinnitetty huomiota ilmastonmuutokseen ja kokevatko työntekijät ilmastonmuutoksen vaikuttavan työhönsä.

Kysely tuo työntekijöiden äänen kuuluviin

Tutkimuksella haluamme tuoda lisää näyttöä työelämän megatrendikeskusteluun, jossa ilmastonmuutoksella on osansa. Lisäksi paikkaamme aiemmassa tutkimuksessa tunnistettuja tutkimusaukkoja.

Tähän mennessä kestävyyssiirtymän ja työelämän risteyskohdat ovat jääneet vähälle huomiolle yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa. Tämä on yllättävää, sillä monin paikoin toitotetaan ilmastonmuutoksen merkityksestä työelämän mullistajana.

Myös ympäristötutkimuksen saralla on arvioitu, että kestävyyssiirtymä voi tuoda muutoksia työntekijöiden työhön. Aiempi tutkimus on keskittynyt yrityksiin tai kansalaisiin. Huomiotta ovat jääneet työelämän hiljaisen tiedon haltijat – työntekijät.

Päästövähennystavoitteisiin on vielä matkaa. Rakenteellisten muutosten ja lainsäädännön uudistusten rinnalla ilmastotoimia tarvitaan myös työpaikoilla.

Kyselymme avulla työntekijöiden ääni saadaan kuuluviin. He pääsevät itse kertomaan, mitä ilmastonmuutos työssä voi tarkoittaa. Tietoa ruohonjuuritasolta tarvitaan oikeudenmukaisen mutta kunnianhimoisen kestävän siirtymän toteuttamiseksi.

Lisätietoja:

Ilmastonmuutos ja työ – systemaattinen tiedonkeruu ilmastonmuutoksen työelämävaikutuksista (Työterveyslaitoksen tutkimushankkeen esittely)

Employee roles in sustainability transformation processes: A move away from expertise and towards experience-driven sustainability management (GAIA - Ecological Perspectives for Science and Society, 2019)

Hyvinvointia työstä 2030-luvulla (pdf) (Työterveyslaitos, 2020)

Avainsanat

Jaa sisältö somessa!