Mitä tehdä, ettei osaaminen happane työuralla?

Aika ajoin kannattaa pysähtyä pohtimaan omaa työtä ja työuraa. Antaako työ voimavaroja vai pelkästään kuluttaa niitä? Osaamiseen ja pitkiin työuriin kannattaa kiinnittää huomiota ennaltaehkäisevästi.
Kolme henkilöä keskustelevat pöydän äärellä.
Salla Toppinen-Tanner
Salla Toppinen-Tanner
johtaja

Työurajohtamisen lähtökohtana on ajatus työntekijästä toimijana, joka asettaa itselleen tavoitteita ja pyrkii toteuttamaan niitä – myös kehittämään itseään. Jatkuvan oppimisen mahdollisuuksien tarjoaminen on tämän ihmisen luontaisen pyrkimyksen mukaista.

Työuran mittainen oppiminen

Vaikka elinikäisen oppimisen idea on vanha tuttu, palvelujärjestelmät ja sosiaalinen normisto työuran eri vaiheista rakentuvat osittain vanhan ikäeriytyneen mallin mukaisesti: nuorena opiskellaan, sitten ollaan töissä ja eläkeiässä alkaa toden teolla vapaa-aika.

Ikäeriytyneen mallin sijaan tarvitsemme ikäintegroituneen ajattelun vahvistamista.

Tarvitsemme rakenteita ja konkreettisia toimia, joilla tuetaan työn, vapaa-ajan ja osaamisen kehittämisen toteuttamista koko työuran ajan. Aikuisiällä jatkuvan oppimisen tukemiseen kaivataan tutkimuspohjaisia keinoja.

Taidot työhön -valmennus vahvistaa keskiuralla

Osaamiseen ja pitkiin työuriin kannattaa kiinnittää huomiota ennaltaehkäisevästi. Uran puolivälissä, siinä 40 - 50 vuoden paikkeilla, on vielä aikaa vaihtaa uraa tai suuntautua uudelleen ja vahvistaa omaa työmarkkina-asemaa osaamista kehittämällä.

Keskivaiheessa on hyvä miettiä ja suunnitella asioita, joita haluaa vielä tehdä, kun edessä on parikin vuosikymmentä työelämää. Tämä palvelee myös työuran seniorivaihetta, jos työtehtävissä pääsee toteuttamaan itseään ja työn sisältö on mielekästä.

Kehitimme Taidot työhön -hankkeessa ryhmämenetelmän ja toimintamallin osaamisen kehittämisen ja työllistymiskyvyn vahvistamiseksi keskiuralla. Uravalmennusohjelma kannustaa muutostilanteessa olevia tai muutostarvetta kokevia pohtimaan omia vahvuuksia, tavoitteita ja osaamista sekä tekemään urasuunnitelmia.

Taidot työhön -valmennusohjelma on rakennettu niin, että se vahvistaa motivaatiota, pystyvyyttä ja vastoinkäymisiin varautumista.

Tietämys omista vahvuuksista tukee työkykyä

Kokemuksemme ja tutkimustuloksemme osoittavat, että tuen tarjoaminen oman koulutus- tai työuran suunnitteluun kannattaa eri vaiheissa työuraa. Usein erityisesti haavoittuvassa tilanteessa olevat hyötyvät ryhmävalmennusten voimaannuttavasta vaikutuksesta.

Tietämys omista vahvuuksista ja mielenkiinnon kohteista sekä mahdollisuuksista niiden toteuttamiseen auttaa pääsemään tilanteeseen, jossa työn tarjoamat mahdollisuudet ja omat tavoitteet sopivat yhteen. Tämä on myös hyvän työkyvyn perusta.

Meidän tulisi myös muuttaa asenteita yhteiskunnassa ikämyönteisemmiksi. Ikä ei ole este oppimiselle, ja ikääntyvillä työntekijöillä on monia vahvuuksia, joita työssä voi hyödyntää. Jatkuvan oppimisen toteutumista pitäisikin tukea voimallisesti niin, että työ, vapaa-aika ja osaamisen kehittäminen voisivat aidosti toteutua rinnakkain toinen toistaan tukien.

Kuuntele Workcast – Matkalla töihin! -podcastsarjan ensimmäinen osa Keskiuran katsaus! Tutustu työurajohtamisen tietopakettiin!

Jaa sisältö somessa!