Miten luottaa ilman kasvokkaisia kohtaamisia?

Kun emme kohtaa, tunnemme toisiamme vähemmän. Emme välttämättä tiedä, mitä työtoverit osaavat ja kuinka hyväntahtoisia he ovat. Se haittaa luottamuksen syntymistä.
-
Janne Kaltiainen
Janne Kaltiainen
erikoistutkija

Kuinka valmis olisit antamaan työtovereidesi hoidettavaksi jonkin sinulle tärkeän asian puolestasi? Entä keskustelemaan henkilökohtaisista asioistasi työtovereiden kanssa?

Koetko yhteyttä työtovereihisi vai olevasi eristyksissä heistä? Entä kuinka tärkeä nykyinen työsi on sille, millaisena näet itsesi?

Vastaukset edellä oleviin kysymyksiin kertovat niistä työn sosiaalisista voimavaroista, jotka ovat tutkitusti keskeisiä sille, miten työssä voimme ja toimimme.

Kun koemme yhteenkuuluvuutta ja luotamme toisiimme, työ vastaa psykologiseen perustarpeeseemme yhteisöllisyydestä. Haluamme ponnistella yhteisten tavoitteiden eteen toinen toistamme tukien.

Samalla työn muutospaineet voivat nakertaa yhteisöllisyyttä. Koronan vauhdittama etätyö näyttää tutkimustemme mukaan etäännyttävän erityisesti työtovereita toisistaan. Sen sijaan myönteiset asenteet työnantajaa kohtaan voivat jopa vahvistua tarjottujen etätyömahdollisuuksien myötä. 

Kuitenkin kokemus vähäisemmästä tuesta työtovereilta voi pidemmän ajan kuluessa heikentää yhteisöllisyyttä myös koko työpaikan tasolla. Vaikka etätyössä omista työtehtävistä suoriutuminen näyttää onnistuvan hienosti, sosiaalisten voimavarojen ylläpitäminen ja erityisesti uusien rakentaminen on haastavampaa.

Kuinka sitten vaalia luottamusta ja yhteisöllisyyttä myös monipaikkaisen työn maailmassa?

Kun emme kohtaa, tiedämme vähemmän toisistamme. Tietämättömyys toistemme taidoista ja osaamisesta, hyväntahtoisuudesta ja reiluudesta puolestaan hankaloittaa luottamuksen rakentumista.

On siis tärkeää, että löydämme keinoja toisiimme tutustumiseen myös etäyhteyksien välityksellä. Tähän olisi hyvä panostaa esimerkiksi uusien projektiryhmien ensimmäisissä kokouksissa. Mitä suurempi ryhmä, sitä enemmän tähän olisi hyvä varata aikaa.

Myös luottamuksen osoittaminen vahvistaa vastavuoroisesti luottamusta. Kun minua arvostetaan ryhmässä, koen ryhmän entistä vahvemmin ”omakseni”, ja juuri näihin ryhmiin luotamme.

Samalla tarve uudelle tutkimustiedolle luottamuksen ja yhteisöllisyyden edistämisestä monipaikkatyössä on ilmeinen. Tähän tarpeeseen vastaamme uudessa tutkimushankkeessamme, Hyvinvointi ja yhteisöllisyys monipaikkatyön ytimessä (HYMY).

Toivomme hankkeen valaisevan keinoja siihen, kuinka työssä voimme kokea kuuluvamme yhteisöön, johon luotamme ja joka luottaa meihin – teimmepä työmme etänä, hybridisti tai työpaikoilla.

 

Lisätietoja:

Hyvinvointi ja yhteisöllisyys monipaikkatyön ytimessä (HYMY) -tutkimushanketta rahoittavat Työsuojelurahasto, Työterveyslaitos sekä tutkittavat organisaatiot, Kuopion kaupunki ja OP-ryhmä.

Jaa sisältö somessa!