Hanke

Hyvinvointi ja yhteisöllisyys monipaikkatyön ytimessä (HYMY)

Hankkeessa tuotetaan uutta tietoa monipaikkatyön eli lähi-, hybridi- ja etätyön vaikutuksista työntekijöiden työhyvinvointiin, sosiaalisiin voimavaroihin ja työtoimintaan sekä käytännön keinoja näiden tekijöiden edistämiseen. Pandemia-aika on lisännyt merkittävästi etätyön määrää, ja työpaikoilla tarvitaankin tutkimukseen perustuvaa tietoa rakennettaessa parhaita käytäntöjä. Hankkeessa kerätään pitkittäiskyselyaineistoja.
Henkilö on videopuhelussa toisen kanssa kannettavalta tietokoneelta.

Aikataulu

1.6.2023–30.9.2025

Tavoitteet

Hankkeessa pureudutaan monipaikkatyön vaikutuksiin tutkimalla sen yhteyksiä yhteisöllisyyteen, hyvinvointiin ja toimintaan työssä. Selvitämme, milloin ja millä ehdoin on hyvä tehdä työtä missäkin. Tutkimme myös tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa työntekijöiden toiveisiin koskien työntekemisen sijaintia: toimistolla vai etänä.

Aineistot ja menetelmät

Tutkimuksen aineistot kerätään kyselyin kahdella tavalla:

  1. Kyselytutkimus kolmesti noin kuuden kuukauden välein mahdollistaa pidemmän ajan kuluessa tapahtuvien muutosten ja vaikutusten tutkimisen.
  2. Kerran viikossa toteutettava kysely noin kahden kuukauden ajalta auttaa tunnistamaan, miten etätyön määrän vaihtelu samalla vastaajalla eri viikkojen välillä on yhteydessä hyvinvointiin ja yhteisöllisyyteen työssä.

Tulokset ja vaikuttavuus

Hanke tuottaa tietoa siitä, kuinka työjärjestelyt vaikuttavat työntekijöiden hyvinvointiin ja motivaatioon, yhteisöllisyyteen, luottamukseen ja suoriutumiseen niin omista tehtävistä kuin tiimin jäsenenä.

Lisäksi vastaamme kysymyksiin siitä, miten työjärjestelyjen myönteisiä vaikutuksia voidaan edistää ja kielteisiä torjua. Tuottamamme tiedon avulla työpaikoilla löydetään työmuotokohtaisia ratkaisuja niin johtaja-, työyhteisö- kuin työntekijälähtöisesti.

Tulemme viestimään tutkimuksen löydöksistä läpi hankeajan. Hankkeen lopuksi julkaisemme vapaasti saatavilla olevan loppuraportin, joka hankkeen tulosten esittelyn lisäksi tukee niin yksittäisten työntekijöiden kuin työpaikkojen harkintaa eri työmuotojen välillä. Raportissa esittelemme tekijät, jotka ovat tutkimuksemme perusteella keskeisiä yhteisöllisyydelle, hyvinvoinnille, työtoiminnalle ja näin ollen eri työmuodoissa menestymiselle.

Yhteistyötahot

Tutkittavat organisaatiot: Kuopion kaupunki ja OP-ryhmä

Rahoittajat

Tutkimuksen päärahoittajana toimii Työsuojelurahasto. Lisäksi rahoitukseen osallistuvat Työterveyslaitos sekä tutkittavat organisaatiot.

Tutkimusryhmä

Janne Kaltiainen

Projektipäällikkö, tutkimuksen vastuullinen johtaja, 
erikoistutkija

Jari Hakanen

Tutkimusprofessori

Sampo Suutala

Hankkeen yhteyshenkilö, tutkija

Kysy lisää hankkeesta

Henkilökuva Sampo Suutala

Sampo Suutala

tutkija
Sähköpostiosoite
sampo.suutala [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 3493