Opiskelijat työpaikalla – mahdollisuus uuden oppimiseen!

”Kun me avataan työpaikka oppimisympäristöksi, se on investointi tulevaisuuteen”, pohti koulutuspoliittinen asiantuntija Mikko Laakkonen Palvelualojen ammattiliitto PAMista Ammattitaitoa yhdessä -hankkeen loppuseminaarissa.
-
Anna-Leena Kurki
Anna-Leena Kurki
vanhempi asiantuntija
Eveliina Saari
Eveliina Saari
johtava tutkija

Syyskuussa 2020 pidettyyn loppuseminaariin kokoontui niin koulutuksen ammattilaisia, työpaikkojen toimijoita, tutkijoita kuin ammattilittojen asiantuntijoita. Kuultiin kiinnostavia esityksiä sekä mielenkiintoinen paneelikeskustelu.

Ammatillisen koulutuksen uudistuksen myötä työpaikasta on tullut yksi keskeinen oppimisympäristö ammattiin oppijoille. Työpaikalla tapahtuva oppiminen avaa mahdollisuuden opiskelijan ja ohjaajan vuorovaikutukseen, jossa kehitetään työtä yhdessä.

Perinteisesti ammattiin oppiminen nähdään työpaikoilla jo olemassa olevien työkäytäntöjen oppimisena konkarilta noviisille. Seminaarin paneelissa ammattiliittojen edustajien kanssa virisi keskustelu siitä, voisiko opiskelijan rooli muuttua omaksujasta uusien käytäntöjen kehittäjäksi yhdessä konkarien kanssa.

Voisiko työssä oppimista siis ajatella radikaalisti uudella tavalla ja nähdä opiskelijan rooli entistä laajemmin?

Yhteistyö ammatillisten oppilaitosten kanssa voisi olla työpaikalle keino kehittää ja uudistaa osaamistaan yhä nopeammin muuttuvassa toimintaympäristössä.

Ammattitaitoa yhdessä -hankkeen muutospajoissa saatiin esimakua ja hyviä kokemuksia tällaisesta yhteisestä työn kehittämisestä: esimiehet ja työntekijät, opiskelijat, ammatillisten oppilaitosten toimijat kehittivät työtä yhdessä Työterveyslaitosten tutkijoiden johdolla.

Työskentelyn tuloksena syntyi entistä parempaa ymmärrystä tulevasta työstä ja siitä kumpuavista uudenlaisista osaamistarpeista. Esimerkiksi kiinteistöalalla asiakaspalvelutyö on siirtymässä toimistolta mobiiliin osin tekoälyn tukemana. Vähittäiskaupassa puolestaan tuoteosaamisen rinnalla tarvitaan uudenlaista otetta, kun tavoitellaan siirtymistä ratkaisumyyntiin.

Näitä kehityssuuntia lähdettiin viemään eteenpäin yhteistyössä, yhteisin kokeiluin. Näin varmistetaan niin uudenlaisen osaamisen rakentuminen työpaikoilla kuin opiskelijoiden kehittyminen tulevaisuuden ammattilaisiksi.

Hankkeen muutospajojen opit ja välineet on tiivistetty Uudista yhteistyötä! : Käytännön työkaluja työpaikka-oppilaitosyhteistyön kehittäjälle -oppaaseen, jonka avulla voit kehittää tulevaisuuden osaamista ja yhteistyötapoja myös sinun kumppanioppilaitoksesi tai yrityksesi kanssa.

Jaa sisältö somessa!