Uralla uudistumista ei kannata jättää ainoastaan yksilön vastuulle

Työpaikalla toteutettava ryhmävalmennus osoittautui hyödylliseksi tavaksi tukea työntekijöiden osaamisen uudistamista. Hyödyt korostuivat työuransa keskivaiheessa olevilla ja niillä osallistujilla, jotka kokivat elämänsä vähemmän hallittavaksi.
kuvituskuva: työntekijöitä osallistuu valmennukseen
Otto Pankkonen
Otto Pankkonen
tutkija

Työterveyslaitoksen mediatiedote 24.11.2023

Työterveyslaitoksen tutkimushankkeessa etsittiin vastauksia siihen, miten työntekijöitä voidaan aktivoida kehittämään osaamistaan läpi työuran.

Työpaikalla toteutettava ryhmävalmennus teki työntekijöistä valmiimpia uudistumaan urallaan. 

– Uralla uudistuminen on ikään kuin uralla jumiutumisen vastakohta. On tärkeää huolehtia siitä, ettei työntekijöiden osaaminen vanhene. Osaaminen on tärkeä osa ihmisen työkykyä. Myös yhteiskunta asettaa yksilöille paineita pysyä työllistettävänä koko pitkän työuran ajan, sanoo tutkija Otto Pankkonen Työterveyslaitoksesta. 

Valmennuksen hyöty näkyi niin sanotun valmistautuneisuuden lisääntymisenä: osallistujat kokivat aiempaa enemmän pystyvyyttä osaamisen uudistamiseen ja saivat keinoja kohdata työuraan liittyviä muutostilanteita ja vastoinkäymisiä.

Eniten valmennus hyödytti työuran keskivaiheilla olevia

Ikäryhmistä eniten valmennuksesta hyötyivät työuran keskivaiheessa olevat eli noin 35–55-vuotiaat, joilla on useimmilla jo aikaa opinnoista.

Hyödyt korostuivat myös osallistujilla, jotka kokivat elämänsä vähemmän hallittavaksi. 

– Joillakin ihmisillä voi olla kokemus, etteivät he voi juuri vaikuttaa ympärillään tapahtuviin asioihin ja hallita omaa työuraansa. Ryhmävalmennus tarjosi hallinnan kokemusta ja keinoja hyödyntää omia voimavarojaan, Pankkonen kertoo. 

Vertaisoppiminen oli tehokkaampaa kuin itseopiskelu 

Ryhmävalmennuksen vaikutukset perustuivat vertaisoppimiseen ja sosiaaliseen tukeen. Kontrolliryhmät saivat itseopiskelumateriaalia, mutta itseopiskelu ei itsessään näytä tuottavan samanlaisia tuloksia kuin ryhmätoimintaan osallistuminen. 

– Näyttää siltä, että työurajohtamisessa yhdessä oppimisella ja vertaistuella on tärkeä merkitys. Vastuuta ei siis kannata jättää ainoastaan yksilölle, vaan työpaikkojen olisi syytä aktiivisesti tukea työntekijöidensä osaamisen uudistamista, Otto Pankkonen sanoo. 

Tutkimushanke: Osaava ja uudistuva työura

Lisätiedot

  • Otto Pankkonen, tutkija, Työterveyslaitos, Otto.Pankkonen [at] ttl.fi, +358304743180

Jaa sisältö somessa!