Rakennetaan yhdessä oppimisen tiloja työelämään

Ammatillisen oppimisen painopiste on siirtynyt viime koulutusreformin myötä työpaikoille. Uudistukseen on liittynyt huolta työpaikan resursseista: Miten aika riittää ohjaamiseen, kun kiire ja tuottavuusvaatimukset leimaavat työpaikan arkea? Saavatko opiskelijat riittävän ammatillisen osaamisen?
Anna-Leena Kurki
Anna-Leena Kurki
vanhempi asiantuntija

Asiaa voi tarkastella myös toisesta näkökulmasta. Kuten kaupan alalla toimiva aluepäällikkö haastattelussamme ilmaisi, työpaikka hyötyy oppilaitoksen kanssa tehtävästä yhteistyöstä:

”Konkreettinen hyöty osaamisen kehittämiseen kaupassa… Kyllä siitä tietysti lähdetään, että työssäoppija myös antaa kaupalle, ei pelkästään työnantaja.” Aluepäällikön mukaan yhteistyö ammatillisten oppilaitosten kanssa auttaa kauppaa kehittämään oman henkilökunnan osaamista. Työelämässä oppijat tuovat uusia näkökulmia ja uusinta teoreettista tietoa työpaikalle ja auttavat tarkastelemaan toimintaa ”kuplan ulkopuolelta”. Työpaikkaohjaukseen panostaminen on investointi, jolla vahvistetaan niin ohjattavan kuin ohjaajan ammatillista kehitystä.

Kun yhteistyöhön ammatillisten oppilaitosten kanssa panostetaan, se on yritykselle kilpailuetu tässä hetkessä, mutta myös auttaa varmistamaan ammattitaitoisen työvoiman tulevaisuudessa.

Miten saada työpaikan ja oppilaitoksen yhteistyöstä sujuvaa ja kaikkia osapuolia hyödyttävää?

Luotsasimme työpaikkojen esimiehet, kehittäjät ja työpaikkaohjaajat, oppilaitoksen opettajat ja työelämäyhdyshenkilöt sekä opiskelijat yhteiseen muutospajapajaprosessiin, jossa luotiin kokeiluja oppilaitosten ja yritysten paremmiksi yhteistyökäytännöiksi. Muutospaja loi samalla toimijoille yhteisen oppimisen tilan ja areenan uusien toimintatapojen rakentamiseen. Ammattitaitoa yhdessä -hankkeessa toteutettiin kolme muutospajaprosessia, joihin osallistui lähes 40 ammattilaista oppilaitoksista ja työpaikoilta. Nyt näiden muutospajojen opit on tiivistetty helposti lähestyttäväksi materiaaliksi, joka on suunnattu ammatillisille oppilaitoksille ja työpaikoille:

Uudista yhteistyötä! Käytännön työkaluja työpaikka-oppilaitosyhteistyön kehittäjille -opas sisältää vinkkejä ja välineitä, joiden avulla työpaikka, oppilaitos ja opiskelijat voivat yhdessä ottaa haltuun muuttuvaa työtä ja löytää keinoja rakentaa tulevaisuuden osaamista yhdessä. Oppaan tuella yöpaikka ja oppilaitos voivat uusintaa käytännön yhteistyötapojaan kaikkia osapuolia palvelevaksi.

Tietokortti työpaikkaohjaajille. Hyvinvointia tukeva opiskelijoiden ohjaus ja perehdytys tarjoaa työpaikkaohjaajalle käytännön neuvoja ohjaukseen ja perehdytyksen tueksi. Tietokortin neuvoilla vahvistetaan sujuvaa ohjausta, jossa huomioidaan myös opiskelijan työhyvinvoinnin tukeminen.

Voit tilata ilmaista opasta ja tietokorttia osoitteesta https://www.ammattitaitoayhdessa.fi/materiaalit ja tutustua samalla myös muihin Ammattitaitoa yhdessä -hankkeessa tuotettuihin materiaaleihin.

Jaa sisältö somessa!