Rakennustyömailla jokainen päätös voi vaikuttaa turvallisuuteen

Rakennustyömaat ovat edelleen tapaturma-alttiita työpaikkoja, vaikka merkittävää kehitystä on saatu aikaan. Minkälaisilla päätöksillä niistä voi tehdä entistä turvallisempia? Mitkä päätökset vaikuttavat turvallisuuteen rakennusprojektin aikana? Miten ajattelun pitää muuttua?
-
Tarja Heikkilä
Tarja Heikkilä
erityisasiantuntija
Tuula Räsänen
vanhempi asiantuntija
Miira Heiniö
Miira Heiniö
erityisasiantuntija

Rakennusprojektin turvallisuus alkaa työmaan suunnittelusta ja urakoitsijan valinnasta. Sopimukseen urakoitsijan kanssa kirjataan keskeiset tavoitteet ja ehdot projektin toteuttamiseksi.

Ensimmäinen haaste tulee siinä, että urakoitsija ymmärtää kaikki tilaajan vaatimukset ja onnistuu viestimään ne tiimilleen. Tätä tukevat yleinen perehdyttäminen ja opastaminen työmaalla.

Työmaiden suunnitteluun ja hankintaprosessiin kuuluu paljon turvallisuuteen liittyvää sisältöä. Työtehtävien ja urakoiden riskinarviointi on keskeinen toimintamalli, jolla työmaiden turvallisuutta ennakoidaan.

Rakennustyömaiden turvallisuustilanteen seurantaan käytetään yleisesti TR-mittaria. Sen avulla turvallisuustilanteen kehittymistä havainnoidaan koko rakennusprojektin eri vaiheiden aikana. Oleellista työturvallisuuden kannalta on, että havaitut puutteet korjataan välittömästi ja tieto niistä saavuttaa työntekijät.

Aivan kaikkea, mitä työmaalla voi tapahtua, ei yleensä osata ottaa huomioon suunnitelmissa ja perehdytyksessä. Tapaturmia sattuu, koska työmailla on tiukat aikataulut ja resurssit, puutteelliset lähtötiedot, väärä tilannekuva tai riittämätön viestintä siinä hetkessä, kun pitää tunnistaa vaaratilanne ja tehdä päätös. Sillä päätöksellä on vaikutusta arjen turvallisuuteen.

Yllättävät tilanteet voidaan ratkoa turvallisesti, jos jokaisella on aidosti oikeus ja mahdollisuus tehdä aina turvallisia ratkaisuja. Tilanteen hahmottamista helpottaa, kun jokaisella, joka työmaalla työskentelee, on ymmärrys kokonaisuudesta sekä oman työn ja päätösten vaikutuksista siihen. 

Tämä edellyttää riittävän laajaa ja kokonaisvaltaista tilannekuvaa arjen työstä ja sen turvallisuudesta. Nykyisin tilannekuva on rakennustyömaan johdolla, mutta päätökset arjen turvallisuudesta tehdään kentällä. Nyt pitää parantaa ihan jokaisen valmiuksia tehdä oikeita päätöksiä ja muodostaa oikea tilannekuva.

 

Lisätietoja:

Resilientin organisaation päätöksenteko – tiedolla johtaminen työturvallisuudessa -hankkeessa tutkitaan resilientin organisaation päätöksenteon piirteitä työturvallisuuden edistämisen ja tiedonkäytön näkökulmasta.

Hankkeeseen osallistuu neljä yritystä, joiden päätöksentekoa mallinnetaan kyselyin, haastatteluin, työpajoin ja dokumenttianalyysillä.

Vertailuaineistoa varten Rakennusteollisuus jakelee kyselyn jäsenyrityksilleen. Hankkeen ohjausryhmän työskentelyyn osallistuvat Rakennusliitto ja Työsuojelurahasto, joka rahoittaa hanketta.

Voit seurata työskentelymme etenemistä hankkeen verkkosivulta.

Jaa sisältö somessa!