Hanke

Resilientin organisaation päätöksenteko – ResData

Resilientin organisaation päätöksenteko – tiedolla johtaminen työturvallisuudessa -hankkeessa tutkitaan resilientin organisaation päätöksenteon piirteitä työturvallisuuden edistämisen ja tiedonkäytön näkökulmasta.

Tavoitteena on tehdä näkyväksi työturvallisuudesta tehtävien päätösten prosesseja, niissä käytettäviä tietoja ja esiintyviä pullonkauloja. Päätöksenteon laadun parantaminen turvallisuusjohtamisessa on tiimityötä, jota tulisi tutkia tarkemmin. ResData-hankkeessa tavoitteena on tutkia ja mallintaa päätöksentekoprosessia muutostilanteissa.
Neljän henkilön ryhmä keskustelee varastotilassa ja nauraa.

Aikataulu

2/2022–9/2024

Tavoitteet

Työturvallisuudesta tiedetään paljon ja sen kehittämisessä on edistytty merkittävästi viimeisten vuosikymmenten aikana. On kuitenkin systemaattisia kohtia, joissa turvallisuuspäätöksenteossa on puutteita.

Tässä hankkeessa tarkastellaan päätöksentekoa tilanteissa, joissa suunnitelman ja ohjeistuksen mukaiseen tilanteeseen tulee muutos. Miten päätöksentekoprosessi silloin toimii? Mitkä ovat päätöksenteon pullonkaulat?

Tiedolla johtaminen ja päätöksenteko yhteisillä työpaikoilla

Hankkeessa tarkastellaan tiedolla johtamista ja päätöksenteon resilienssiä neljällä niin sanotulla yhteisellä eli monitoimijatyöpaikalla.

Oleellista on turvallisuuskriittinen päätöksenteko työn prosesseissa yhteisillä työpaikoilla, joissa toimijat edustavat useita eri organisaatioita, kuten pää- ja aliurakoitsijoita.

Tutkimuksen tavoitteita ovat:

1. Mallintaa resilienttiä päätöksentekoa turvallisuusnäkökulmasta.

  • Mikä on turvallisuuteen vaikuttavaa päätöksentekoa?
  • Miten ja kuka päätöksiä tekee?
  • Kenelle päätökset jaetaan?
  • Ovatko päätökset ymmärrettäviä?

2. Tehdä näkyväksi turvallisuudesta tehtävien päätösten prosesseja ja niiden toimivuus sekä selvittää niiden pullonkauloja.

  • Mitä tietoja päätöksenteossa hyödynnetään?
  • Perustuuko turvallisuudesta tehtävien päätöksenteko yhteisen näkemyksen muodostumiseen?
  • Millaisia päätösten prosesseja ovat monimutkaiset päätökset, joissa tarvitaan laajempaa pohdintaa?

3. Tunnistaa resilientin päätöksenteon esteitä: siilot, hierarkkisuus, osallisuuden puute, puutteellinen tiedon hyödyntäminen.

  • Millaisia siiloja, jotka estävät tiedon kulkua ja laadukasta päätöksentekoa organisaatiossa ja alihankkijaverkostossa esiintyy?
  • Jääkö päätöksenteossa hyödyntämättä saatavilla olevaa tietoa?
  • Kokevatko ihmiset saavansa tietoa ja kuuluvansa joukkoon työpaikoilla?

Aineistot ja menetelmät

Hankkeessa kerätään tietoa kyselytutkimuksin ja haastatteluin sekä työpajoissa. Lisäksi mallinnetaan päätöksenteon prosessia ja tämän jälkeen haetaan ratkaisuja verkostotyöpajoissa.

Hankkeen aikana tuotetaan kaikilla monitoimijatyöpaikoilla hyödynnettävää ohjeistusmateriaalia.

Tulokset ja vaikuttavuus

Hankkeessa syntyy tutkimusjulkaisu, jonka tavoitteena on vaikuttaa työturvallisuuden suunnitteluun yhteisillä työpaikoilla.

Hankkeen aikana laaditaan yleistajuisia kirjoituksia, kuten blogeja ja artikkeleja sekä resilientin päätöksenteon huoneentaulu.

Kysy hankkeesta

Miira Heiniö

Miira Heiniö

erityisasiantuntija
Sähköpostiosoite
miira.heinio [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2948

Tutkimusryhmä

Tuula Räsänen, vastaava tutkija

Mikko Halinen, erityisasiantuntija

Tarja Heikkilä, erityisasiantuntija

Mervi Halonen, erityisasiantuntija

Maria Tiikkaja, tutkimuspäällikkö

Pauliina Toivio, erityisasiantuntija

Hanna Uusitalo, erityisasiantuntija

Yhteistyötahot ja rahoittaja

Hankkeen yhteistyötahoina toimivat Rakennusteollisuus ja Rakennusliitto.

Hanketta rahoittaa Työsuojelurahasto.