Ryhmä on työturvallisuuden ytimessä

Työtä tehdään osana ryhmää. Kaverilta voi aina kysyä -mentaliteetti elää vahvasti prosessiteollisuudessa. Tiiviin ryhmän yhteistyöhön ei aina tarvita edes sanoja, kun toisen tekemiset ”vain tietää”. Yhteistyö onkin myös turvallisuustekijä.
-
Sari Käpykangas
Sari Käpykangas
erityisasiantuntija
Ilkka Asikainen
Ilkka Asikainen
erityisasiantuntija

Työterveyslaitoksen Turvaa Tiimistä! -hanke tutkii prosessiteollisuudessa tehtävän työn turvallisuutta ryhmätoiminnan näkökulmasta.

Turvallisuuskriittisillä aloilla ryhmien työn turvallisuuden kehittämiseen panostetaan, ja siihen on käytössä mielenkiintoisia sovelluksia. Esimerkiksi lentomiehistöjen ja leikkaussalitiimien yhteistyötä, kuten vuorovaikutusta ja yhteisen tilannekuvan ylläpitoon tarvittavia taitoja, kehitetään Crew Resource Management -koulutusten avulla. Energia-alalla taas käytössä ovat Human Performance -käytännöt, joiden avulla ryhmät voivat varmistaa työn suorittamisen turvallisesti. Parhaat sovellukset ovat yksinkertaisia – esimerkiksi työn valmistuttua kollega voi tarkistaa sen tai työtehtävän tuomia oppeja voidaan jakaa.

Myös prosessiteollisuudessa erilaiset ryhmät vaikuttavat turvallisuuteen. Tyypillistä suomalaista prosessiteollisuuden tuotantolaitosta ajaa muutama tiivis ryhmä. Edellinen vuoro, huoltoryhmä tai tuotantoprosessia valvomosta käsin ohjaava porukka muodostaa tärkeitä ulkoryhmiä, joiden kanssa tuotannon vuorot tekevät yhteistyötä.

Vuoron jäsenet kommunikoivat keskenään ja pitävät yllä yhteistä tilannekuvaa. Heidän toimintaansa ohjaavat käyttäytymisnormit, ja heillä kaikilla on ryhmässä omat roolinsa. Ryhmänä toimimista ja ryhmäilmiöitä näyttää olevan kaikkialla!

Mutta mitä tämä kaikki merkitsee suomalaisessa prosessiteollisuudessa tehtävän työn turvallisuudelle? Turvaa Tiimistä! -hankkeen tutkijat valmistautuvat parhaillaan tutkimukseen kuuluvaan työn havainnointiin, jonka aikana vietämme päiviä tuotantolinjan ääressä viidellä suomalaisella prosessiteollisuuden työpaikalla.

Tuloksia työn turvallisuuteen vaikuttavista ryhmätekijöistä on odotettavissa vuoden 2021 loppupuolella. Stay tuned!
 

Lisätietoja:

Turvaa tiimistä! -oppimateriaali

Turvaa tiimistä! – Työryhmät turvallisuuden tekijöinä – TURTI (tutkimushankkeen esittely)

Jaa sisältö somessa!