Hanke

Turvaa tiimistä! – Työryhmät turvallisuuden tekijöinä – TURTI

Tutkimushankkeessa selvitämme, miten ryhmien toimintaan liittyvät tekijät vaikuttavat työskentelyn turvallisuuteen perinteisillä työpaikoilla.
-

Aikataulu

2019–2022

Tavoitteet

Turvallisuustutkimuksessa on havaittu, että työryhmien ja tiimien sujuvalla toiminnalla on suuri merkitys työn turvallisuuden kannalta. Monimutkaisissa ympäristöissä ja tilanteissa tiimit toimivat usein hyvin itsenäisesti, jolloin ryhmien toiminnan merkitys korostuu.

Tutkimuksessa halutaan tunnistaa tiimeissä tapahtuvan työskentelyn turvallisuutta edistäviä tekijöitä sekä tiimityöskentelyyn liittyviä turvallisuusriskejä.

Keskeisimmät tavoitteet ovat

  1. selvittää, millaisia työturvallisuuteen liittyviä ryhmäilmiöitä voidaan tunnistaa tutkimuksen kohdetyöpaikoilla
  2. tunnistaa keinoja ryhmien työturvallisuustoiminnan arviointiin ja tukemiseen työpaikoilla.

Tutkimukseen osallistuu viisi suomalaista työpaikkaa. Tutkimusaineistoa kerätään haastatteluilla, vaaratilanneraporttien analyyseillä, kyselyillä ja työpaikoilla tehtävillä havainnoinneilla.

Hankkeen tulosten pohjalta laaditaan välineitä tiimien turvallisuustoiminnan arviointiin, kehittämiseen ja johtamiseen.

Tutkimuksen tietosuojailmoitus

Kysy hankkeesta

Vuokko Puro

Vuokko Puro

Projektipäällikkö, erityisasiantuntija

Sähköpostiosoite
vuokko.puro [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 8661

Rahoittajat

Työterveyslaitos, Työsuojelurahasto, yritykset