Testaa itsesi, arvioi työolosi

Ketä presidenttiä muistutat? – Katsotko maailmaa naisen vai miehen silmin? – Mitkä ovat viisi hallitsevaa luonteenpiirrettäsi? Me kaikki tykkäämme tehdä testejä, vaikka tunnistammekin monet niistä lähinnä ajanvietteeksi. Testistä voi kuitenkin olla oikeasti myös hyötyä.
-
Birgitta Kinnunen
Birgitta Kinnunen
erityisasiantuntija

Työterveyslaitoksella kehitetty Työn ja terveyden oma-arviointipalvelu on myös tietynlainen testi. Kyselyn ja palautteen sisältävä palvelu on tarkoitettu kaikille maaseudun yrityksille, yrittäjille ja työntekijöille, myös maatalousyrittäjille. Maksuton palvelu toimii eri tyyppisillä päätelaitteilla, esimerkiksi älypuhelimilla ja kosketusnäytöllisillä päätelaitteilla.

Palvelun kehittämisvaiheessa kävimme läpi joukon Työterveyslaitoksen ja muiden luotettavien tutkimustahojen aiemmin tuottamia kyselyjä ja testejä, joista palvelun kysymykset valittiin.

Palautteen laatimiseen käytettiin Työterveyslaitoksen asiantuntijoita muun muassa työhygienian, johtamisen, maatalouden ja työterveyshuollon aloilta.

Jos testin tekee rehellisesti, saa myös käyttökelpoisen palautteen. Työn ja terveyden oma-arviointipalvelun kysymykset koskevat arkisia työympäristöön ja terveyskäyttäytymiseen liittyviä asioita. Palaute ohjaa vastaajaa terveellisempiin ja turvallisempiin valintoihin työssään ja elämäntavoissaan. Testin voi tehdä uudelleen olosuhteiden ja tilanteiden muuttuessa.

Testi auttaa arvioimaan työtä ja työoloja

Palvelun kyselyosiossa vastaaja arvioi omaa työtään, työympäristöään, työmenetelmiään, terveyskäyttäytymistään ja suojautumistaan työn vaaroja vastaan. Oma-arvioissa kysytään myös henkilökohtaisesta hyvinvoinnista ja jaksamisesta.

Vastattuaan kysymyksiin vastaaja saa palautteen, jonka voi tallentaa ja tulostaa. Palaute sisältää tietoja ja ohjeita niistä toimenpiteistä, joiden perusteella kukin vastaaja voi vaikuttaa myönteisesti omaan työympäristöönsä ja terveyskäyttäytymiseensä.

Palautetieto on ensisijaisesti tarkoitettu oma-arvioinnin pohjaksi. Lisäksi palvelunkäyttäjä voi hyödyntää palautetietoa esimerkiksi työterveyshuollon kanssa yhdessä työolojen arviointiin ja kehittämiseen. Vastaaminen on luottamuksellista ja vastaukset taltioidaan Työterveyslaitokselle anonyymeina.

Tiedolla parannetaan työterveyshuollon palveluita

Palvelusta kertyvää dataa hyödynnetään kohdistamaan tietoa, ohjausta ja koulutusta asiakkaille esimerkiksi Työterveyslaitoksen koulutuksissa, maatalousalan työterveyshuollon palveluiden kehittämisessä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden ohjaamisessa. Ryhmätasolla kerättyä tietoa voidaan käyttää työolojen ja terveyden kehittymisen seurannassa ja arvioinnissa.

Palvelu on tarkoitettu ehkäisemään työn terveys-ja turvallisuusvaaroilta. Tavoitteena on herätellä testin tekijää miettimään omia työolojaan ja terveyskäyttäytymistään.

Jos vastaaja on kovin uupunut ja työn rasittama, palvelu ei ole paras mahdollinen avun löytymisen paikka. Silloin on järkevintä kääntyä suoraan oman työterveyshuollon puoleen.

Jaa sisältö somessa!