Työn ja terveyden oma-arviointipalvelu

Työn ja terveyden oma-arviointipalvelun avulla vastaaja voi arvioida työtään, työympäristöään, työmenetelmiään, terveyskäyttäytymistään ja suojautumistaan työn vaaroja vastaan. Samalla hän saa palautetta henkilökohtaisesta hyvinvoinnistaan ja jaksamisestaan. Kysely on räätälöity erityisesti maaseudun yrityksille, yrittäjille ja heidän työntekijöilleen. Kyselyssä on huomioitu erityisesti maatalousyrittäjien työn ominaispiirteitä, mutta kysely soveltuu hyvin myös muiden yrittäjien käyttöön.

Askarruttavatko sinua työhösi liittyvät altisteet, kuten pöly, melu, tärinä tai kemialliset aineet? Pohditko, miten epämukavat lämpöolot tai raskas työ vaikuttavat terveyteesi? Tiedätkö, millä tolalla elintapasi ovat? Työn ja terveyden oma-arviointipalvelun avulla voit helposti verkossa itse arvioida työtäsi, työympäristöäsi, työmenetelmiäsi, terveyskäyttäytymistäsi ja suojautumistasi työn vaaroja vastaan. Samalla saat palautetta henkilökohtaisesta hyvinvoinnistasi ja jaksamisestasi.

Kysely antaa sinulle palautteen. Palautteessa on tietoja ja ohjeita niistä toimenpiteistä, joiden perusteella voit vaikuttaa myönteisesti omaan työympäristöösi ja terveyskäyttäytymiseesi. Halutessasi voit tallentaa tai tulostaa palautteen.

Kysely toimii erityyppisillä päätelaitteilla ja sitä on helppo käyttää esimerkiksi älypuhelimella tai tabletilla. Kysely on maksuton.

Siirry kyselyyn

Vastaaminen on luottamuksellista

Kyselyyn vastaaminen on turvallista. Yksittäistä vastaajaa ei voi jäljittää palvelussa, eikä tietoja luovuteta Työterveyslaitoksen ulkopuolelle.

Annetut vastaukset tallentuvat ilman tunnistetietoja Työterveyslaitoksen tietokantaan. Kyselystä saatavaa palautetta ei tallenneta. Annettuja vastuksia ei voi tarkistaa eikä peruuttaa, koska kyselyyn syötettyjä tietoja ei voi yksilöidä.

Tietoa maaseudun yrittäjien, yritysten ja työntekijöiden hyödyksi

Kertynyttä tietoa käytetään maaseudulla toimivien yrittäjien, yritysten ja heidän työntekijöidensä koulutuksen, ohjauksen ja neuvontapalvelujen kehittämiseen sekä niiden kohdentamiseen. Tiedon avulla opastetaan myös työterveyshuoltoja ja työturvallisuudesta huolehtivia tahoja. Tietoja on mahdollista käyttää myös tilastojen ja yleisten kuvausten laatimiseen.

Kysy lisää asiantuntijoiltamme

Birgitta Kinnunen

Birgitta Kinnunen

erityisasiantuntija
Sähköpostiosoite
birgitta.kinnunen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 7013

Avainsanat