Tietäisitpä, miten vähällä tiedolla työsuojelutehtäviä hoidetaan

Hei, sinä työsuojelupäällikkö tai -valtuutettu! Oletko koskaan pysähtynyt miettimään, miten sinut tai muut työpaikkasi työsuojelutoimijat on perehdytetty tehtäviinsä? Tietävätkö työsuojelutoimikuntanne jäsenet, mistä työsuojelussa on kyse?
-
Mikko Halinen
erityisasiantuntija
Riikka Pajala
Riikka Pajala
tuotepäällikkö

Laki työsuojelun yhteistoiminnasta takaa työsuojeluvaltuutetuille ja varavaltuutetuille oikeuden koulutukseen, mutta havaintojemme mukaan muiden toimijoiden perehdyttäminen ei toteudu samalla tavalla.

Erityisesti työsuojelutoimikuntien uusien jäsenten tehtävään perehtyminen on oman viitseliäisyyden varassa, ja se tehdään usein yksin ja myöhässä.  

Työsuojelun yhteistoimintaa kannattaa hyödyntää   

Vaihtelevan osaamisen, epäselvien tavoitteiden ja yhteisen tilannekuvan puutteen vuoksi työsuojelun edustuksellinen yhteistoiminta saattaa muotoutua kerran vuodessa pidettäväksi kahvikerhoksi tai nykyään Teams-yksinpuheluksi. Samalla heitetään hukkaan aikaa ja resursseja, joilla yhteistä arkea ja turvallisuutta voitaisiin parantaa.  

Onnistunut työsuojelutoiminta edellyttää osaamista ja tietoa.

Kysyimme työsuojelurooleissa toimivilta, mitä osaamista ja valmiuksia he tarvitsevat työssään. He näkivät, että lainsäädännön tunteminen antaa keskeisen pohjan. Yhteistoiminnan ja eri toimijoiden vastuiden hahmottaminen selkeytti omaa roolia.

Vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot sekä kyky kuunnella ja välittää tietoja olivat tärkeitä ominaisuuksia. Ne auttavat tekemään monipuolista yhteistyötä. Turvallisuushavainnot ja riskien arviointi nimettiin keskeisinä työsuojelun työkaluina, joiden osaamista työssä tarvitaan.

Vastauksissa tuotiin esiin myös runsaasti työtä tukevia henkilökohtaisia valmiuksia. Eniten mainintoja saivat rohkeus ja uskallus: rohkeus ottaa asioita esille ja uskallus viedä niitä eteenpäin. Uteliaisuus, aktiivisuus, oma-aloitteisuus ja innostava asenne toistuivat myös vastauksissa.

Opiskelu antaa hyvät eväät työsuojelutehtävään

Me Työterveyslaitoksen koulutusasiantuntijat uskomme, että perusteet työsuojeluosaamiselle voidaan hankkia helposti ja joustavasti omatoimisen opiskelun avulla, yhdessä työpaikan muiden työsuojelutoimijoiden kanssa.

Näin kaikilla työsuojelutoiminnassa mukana olevilla on varhaisessa vaiheessa yhteinen ja jaettu näkemys siitä, mitä toiminnalla tavoitellaan. Samalla kaikille annetaan onnistumisen edellytykset ja rohkeutta toimia vastuullisessa tehtävässä.

 

Lisätietoja:

Työterveyslaitoksen Työsuojelu työpaikalla -verkkovalmennus perehdyttää työsuojelutehtävässä toimimiseen. Valmennuksen jälkeen osallistuja tuntee eri toimijoiden roolit ja vastuut, työsuojelun yhteistoiminnan periaatteet sekä keskeiset yhteistyötahot ja työturvallisuuden edistämisen työkalut. Eniten hyötyä valmennuksesta on, kun koko tiimi käy sen yhdessä.  

Jaa sisältö somessa!