Toimistokävely – paras tapa ehkäistä istumatyön haittoja

"Jatkuva istuminen työpaikalla on terveysriski." "Kävely on superlääke." Näistä lehtiotsikoista jälkimmäinen sisältää ratkaisun ensimmäisen ongelmaan. Parin minuutin kävely on tehokkain tapa tauottaa istumatyötä. Tämä selvisi SitFit-tutkimuksessamme. Seuraavaksi testaamme toimistokävelyn vaikutuksia työpaikalla.
-
Henkilökuva Satu Mänttäri.
Satu Mänttäri
johtava tutkija
Henkilökuva Jutta Karkulehto
Jutta Karkulehto
tutkija

Kävely on yleisin suomalaisten harrastama liikuntamuoto. Päivittäisellä puolen tunnin reippaalla kävelyllä on tutkimusten mukaan paljon terveyshyötyjä. Kävely ylläpitää lihaskuntoa ja kiihdyttää aineenvaihduntaa. Lisäksi se ehkäisee monia sairauksia ja vaivoja.

Kävelyn suosio johtunee sen yksinkertaisuudesta. Kävely istumatyöläisen taukoliikuntana on samalla tavalla hyvin yksinkertaista: tarvitaan korkeintaan kello tai sovellus, joka muistuttaa pitämään kävelytauon.

Tutkimus osoitti helpon tavan ehkäistä istumatyön haittoja

Työterveyslaitoksen SitFit-hankkeessa tutkittavat vapaaehtoiset kävelivät kirjoitustyön lomassa juoksumatolla kaksi minuuttia 28 minuutin välein.

Syke nousi, lihakset aktivoituivat, verenkierto tehostui ja mieli virkistyi. Kävelynopeus oli verkkainen, minkä takia tauotustapa nimettiin toimistokävelyksi. Vähän kuin hakisi kupin kahvia, kävisi tulostimella tai piipahtaisi jututtamassa kollegaa.

Kävely oli yksi neljästä työn tauotusmenetelmästä, joita tutkittiin fysiologisten ja kognitiivisten mittausten avulla. Tavoitteena oli selvittää, minkä tyyppinen istumisen tauottaminen minimoi tehokkaimmin istumatyön haitallisia vaikutuksia.

Muut tutkitut istumatyötä tauottavat tavat olivat istumisen ja seisomisen vuorottelu eri tavoin sekä kyykkyjen tekeminen puolen tunnin välein. Kävely oli paitsi monella mittarilla mitattuna tehokkain, myös tutkittavien keskuudessa suosituin tauotusmenetelmä.

Mutta vaikeuttiko työpisteeltä poistuminen keskittymistä? Katkaisiko tauko ajatuksen? Tai tekikö se työstä tehotonta?

Päinvastoin. Poistuminen työpisteeltä ei vaikuttanut merkittävästi työtehoon, kun tuotetun kirjoitustyön määrää ja laatua mitattiin. Tauottavaa kelloa tai tauotussovellusta käyttämällä voi keskittyä intensiivisesti työhön ja luottaa siihen, että tauko tulee aikanaan.

”Tauottamalla työjakso kului paljon nopeammin kuin yhtäjaksoisesti istuen”, eräs tutkittava kommentoi.

Istuminen on hiljainen ja huomaamaton riski – myös etätyössä

Työikäinen istuu työssään keskimäärin 30–50 prosenttia työajasta, noin 100 minuuttia enemmän kuin vapaapäivänä. Koronan myötä etätyö on lisääntynyt, ja sen on todettu edelleen lisäävän istumisen määrää työpäivän aikana.

Liiallisen istumisen aiheuttamat terveyshaitat ovat tutkimusnäytön perusteella selvät. Pitkäkestoisen ja runsaan istumisen on havaittu olevan yhteydessä muun muassa sydän- ja verisuonitautien sekä tyypin 2 diabeteksen esiintyvyyteen. Liiallinen istuminen kuormittaa niska-hartiaseutua ja alaselkää, heikentää alaraajojen verenkiertoa ja voi siten lisätä tuki- ja liikuntaelinsairauksien riskiä.

Suomalainen viettää elämästään reilut 30 vuotta töissä. Tietotyötä tekevien määrä on suuri, ja työtä tehdään pääsääntöisesti istuen. Kolmannes suomalaisista työntekijöistä istuu työssään 6–7 tuntia päivässä.

Jos työpäivän aikana tauottaisi istumista kävellen kaksi minuuttia puolen tunnin välein, kertyisi askelia noin 2400 ja käveltyä matkaakin vajaat kaksi kilometriä. Istumatyön riskien pienentämisen lisäksi tulisi samalla kerrytettyä uuden liikuntasuosituksen mukaista päivän liikuntasaldoa kevyen liikuskelun ja paikallaanolon tauottamisen osalta.

Tauottaminen on helppo ja ilmainen keino istumatyön terveyshaittojen ehkäisyssä.

 

Lisätietoja:

Toimisto- ja etätyö dynaamisemmaksi istuen ja seisten – SitFit -tutkimusta rahoittavat Työsuojelurahasto ja Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut Oy.

Toimistokävely on tutkitusti tehokkain keino tauottaa istumista – tehdään siitä rutiini! (Työterveyslaitoksen Työpiste-verkkolehti)

Nouse ylös tuolista! Pian tutkijat tietävät, mikä on tehokkain tapa tauottaa istumatyötä (Työterveyslaitoksen Työpiste-verkkolehti)

Jaa sisältö somessa!